More

    Baotixita Lê Xuân Hoa

    Video & hình ảnh Thánh Lễ an táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

    Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa - Bút hiệu Xuân Ly Băng Sinh ngày: 23-4-1926, tại Giáo Họ Hiệu Lân, Giáo xứ Xuân Phong,...

    Hot Topics