More

    bảo vệ đức thánh cha

    33 tân ngự lâm quân Thụy Sỹ và Lễ Tuyên Thệ

    Hôm Chúa Nhật 6 tháng 5, 33 tân ngự lâm quân Thụy Sĩ đã làm lễ tuyên thệ trong sân San Damaso thuộc Dinh...

    Hot Topics