More

    bão số 3/2018

    Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long thăm người H’mông

    Hình ảnh Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, thăm giáo họ Sùng Đô, giáo xứ Vĩnh...

    Hot Topics