More

  Ban Truyền Thông TGP Huế

  Nghi thức Nhập Quan Cha Cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao được cử hành vào lúc 14g30 ngày 01.5.2018, do Cha Tổng Đại...

  Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đến TGP Huế

  Vào lúc 10g00 ngày 19.01.2018, Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh gồm Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Ông...

  Hot Topics