More

    bài giảng lòng thương xót chúa nhà thờ chí hòa

    Nghe đài Vatican tháng 3 năm 2018

    Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp...

    Hot Topics