More

  Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

  Chúa Thánh Thần hiện xuống 20.5.2018

  Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người...

  Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

  Các bản văn Phụng Vụ hôm nay ít nhiều đều nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một vai trò rất quan...

  Hot Topics