More

  bài giảng lễ chúa ba ngôi

  Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 27-5-2018

  VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa trưa chúa nhật 27-5-2018, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi...

  Lễ Chúa Ba Ngôi 2018

  Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40 "Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác". Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê...

  Lời Chúa, Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi

  Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...

  Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

  Bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

  Hot Topics