More

  bài giảng hay

  Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

  Các bản văn Phụng Vụ hôm nay ít nhiều đều nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một vai trò rất quan...

  Toàn văn bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Trong Thánh Lễ Bế Mạc ĐHGT Miền Bắc 2017

  Bài Giảng Của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XV...

  Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị giảng trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên Đức Mẹ Sầu Bi

  Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum,

  Hot Topics