More

  bài giảng 2018

  Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm - GM giáo phận Mỹ Tho giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo...

  Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

  Các bản văn Phụng Vụ hôm nay ít nhiều đều nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có một vai trò rất quan...

  Hot Topics