More

  bậc Hiển Thánh

  Tóm tắt những sự kiện Giáo Hội Công Giáo Việt Nam & Thế Giới tháng 10 năm 2018

  I: GIÁO HỘI HOÀN VŨ Lúc 10 giờ sáng thứ tư mùng 3 tháng 10, ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội...

  ĐGH tôn phong 7 vị chân phước lên bậc Hiển Thánh

  Hôm 14-10-2018, Giáo Hội đã có thêm 7 vị thánh mới được ĐTC Phanxicô tôn phong trong thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô...

  Hot Topics