More

    Bà phục vụ các Ngài

    Lời Chúa ngày 16/1/2019

    Bà phục vụ các Ngài (16.1.2019 – Thứ Tư Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi...

    Hot Topics