More

    ấu dâm

    Chi-lê: Đức Phanxicô sẽ gặp thêm một nhóm nạn nhân của linh mục Karadima

    Vatican tuyên bố tin trên và cho biết có năm linh mục nạn nhân các vụ lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm và...

    Hot Topics