More

  Antôn Vũ Ngọc Tho

  Các tân Linh Mục TGP Hà Nội được sai đi coi xứ

  các Tân Linh mục mới chịu chức ngày 19/10/2017 vừa qua, lên đường đi làm mục vụ tại các giáo xứ theo sự bổ...

  Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2017

  Lm. Giuse Vũ Đức An Du học Pháp Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban Giám quản xứ Cổ Nhuế Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc Phó xứ Trại Mới Lm. Giuse Nguyễn...

  Hot Topics