More

    Antôn Nguyễn Trung Kiên

    Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Tổng Giáo phận Louisville, Hoa Kỳ

    Sáng ngày 26/5/2018, tại Nhà thờ Chính tòa Asumption thuộc Tổng Giáo phận Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Joseph Kurtz đã...

    Hot Topics