More

  Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)

  Luca Vũ Bá Loan

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Luca Vũ Bá Loan, Sinh năm 1756 tại Trại Bút, Phú Ða, Linh mục,...

  Luca Phạm Viết Thìn (1820-1859)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Luca Phạm Viết Thìn (Cai), Sinh năm 1820 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, là...

  Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng (1802-1856)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục; sinh năm 1802 tại Kẻ Sài, Hà Nội;...

  Lôrensô Ngôn (1840-1862)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Lôrensô Ngôn, Sinh năm 1840 trong một gia đình đạo dức thuộc xứ Lục Thủy...

  Henricô Gia (1743-1773)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Henricô Gia (Henricus Castaneda),Sinh năm 1743 tại Javita, Tây Ban Nha, Linh Mục dòng...

  Hot Topics