More

  Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)

  Anrê Trần An Dũng Lạc (1795 – 1839)

  Anrê Trần An Dũng Lạc, Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh năm 1795, Trần An Dũng theo cha mẹ...

  Anê Lê Thị Thành (1781-1841)

  Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Phụ nữ có chồng; sinh năm 1781 tại Bái-Ðền, Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng...

  Hot Topics