More

    Antôn Nguyễn Đức Hiểu

    Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hưng Hóa 2018

    https://www.youtube.com/watch?v=LRLOha7KLqQ Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất sẽ Truyền chức linh mục cho 9 thầy vào lúc 8g00 ngày 22/08/2018 tại nhà thờ chính tòa...

    Hot Topics