More

  ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Thánh lễ an táng Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Lễ an táng Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG 

  Cáo phó: Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Trong niềm tin vào Chúa Kit ô tử nạn và phục sinh. Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin:

  Hot Topics