More

  Anh em bảo Thầy là ai?

  Lời Chúa ngày 28/9/2018

  Anh em bảo Thầy là ai? (28.9.2018 – Thứ Sáu 25 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một...

  Lời Chúa ngày 16/9/2018

  Anh em bảo Thầy là ai? (16.9.2018 – Chúa Nhật Tuần 24 TN B) Lời Chúa: Mc 8, 27-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn...

  Hot Topics