More

    Andrê Dương Tấn Kiệt

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục Vĩnh Long năm 2018

    Hôm nay, cùng với Giáo Hội, Giáo Phận Vĩnh Long hân hoan mừng Lễ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Với niềm vui...

    Hot Topics