More

    án tuyên thánh

    ĐGH Phaolô VI và ĐTGM Romero được tuyên thánh ngày 14 tháng 10

    Lúc 10h sáng thứ Bẩy 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa Công nghị Tuyên Thánh cùng với các Hồng Y...

    Hot Topics