More

    An tôn Vũ Văn Tiến

    Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục Thánh Hóa 14.6.2018

    Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn...

    Hot Topics