More

  an táng Phaolô Phạm Tá

  Thánh Lễ An Táng Linh Mục Phaolô Phạm Tá

  Cố Linh Mục Phaolô Phạm Tá đã được Chúa gọi về vào lúc 14g00 ngày 19.3.2019, với 67 năm được làm con Chúa trong...

  Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phaolô Phạm Tá

  Nghi thức Nhập Quan được cử hành vào lúc 09g00 ngày 20.3.2018, do Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh chủ sự tại Nhà...

  Giờ cầu nguyện bên thi hài Cố Linh mục Phaolô Phạm Tá

  Cố Linh Mục Phaolô Phạm Tá đã được Chúa gọi về vào lúc 14g00 ngày 19.3.2019, cuộc lữ hành trên đường dương thế giờ...

  Hot Topics