More

    an táng nữ tu Maria Anna Phan Thị Hải

    Bài giảng lễ an táng nữ tu Maria Anna Phan Thị Hải

    BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG NỮ TU MARIA ANNA PHAN THỊ HẢI   26/03/2018 G 19, 1.23-27a  /  1Pr 2, 18-25 / Ga 19, 17-19 Sáng hôm nay, chúng ta quy tụ thật đông...

    Hot Topics