More

    an táng cụ Phêrô Trần Ngọc Cảnh

    Chương trình lễ an táng cụ Phêrô Trần Đức Cảnh

    Cụ Phêrô Trần Ngọc Cảnh sinh năm 1937 tại thôn Đông Tiên xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (thuộc giáo xứ...

    Hot Topics