More

    an táng cha Giuse Trần Thanh Hương

    Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Thanh Hương

    Vào lúc 15h00, ngày 09/05/2019, cha già Giuse Trần Thanh Hương đã được Chúa gọi về trong sự ngỡ ngàng và thương tiếc của...

    Hot Topics