More

    an táng cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng

    Nụ cười ấy, niềm tin ấy và trao ban tình yêu ấy

    ... Cha nằm đó như một giấc ngủ thôi Làm sao con nghĩ như người đời là cha đã chết Con sẽ mãi tin nụ cười...

    Hot Topics