More

    An táng Cha Giuse Hoàng Kim Đại

    Thánh lễ an táng Cha Giuse Hoàng Kim Đại 20/8/2018

    CHA GIUSE HOÀNG KIM ĐẠI Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long. – Sinh năm: 1945 tại: Thủy Nhai – Bùi Chu – Giáo phận...

    Hot Topics