More

  an táng Cha Giuse Đặng Đình An

  Thánh lễ an táng, hạ huyệt Cha Giuse Đặng Đình An

  Ảnh: Facebook Giáo xứ Đức Hiệp Giây Phút Tiễn Biệt Cha Giuse Đặng Đình An

  Các Giáo xứ, đoàn thể kính viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Đặng Đình An 13.01.2018

  Xem thêm: Nghi thức nhập quan Cha Giuse Đặng Đình An Thánh lễ An Táng Cha Giuse Đặng Đình An Tiểu sử Cha Giuse Đặng...

  Nghi thức nhập quan Cha Giuse Đặng Đình An

  Với tất cả tâm tình và lòng thương mến dành cho Cha Giuse Đặng Đình An vừa về nhà Cha, vào lúc 20g00 ngày...

  Hot Topics