More

  án phong chân phước

  Tòa Giám Quản Roma thu thập chứng tích về Cố Thuận

  Tòa Giám Quản Roma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước Sơn tại Việt Nam,...

  Giáo phận Roma bắt đầu án phong chân phước cho Chiara Corbella Petrillo

  Giáo phận Roma đã công bố sắc lệnh loan báo mở án phong chân phước cho chị Chiara Corbella Petrillo, một phụ nữ trẻ...

  Hot Topics