More

    Ăn bao nhiêu tùy ý

    Ăn bao nhiêu tùy ý (13.4.2018 – Thứ sáu Tuần 2 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân...

    Hot Topics