More

    Ấn bản Thánh kinh mới

    Ấn bản Thánh kinh mới giúp tín hữu dễ tiếp cận Thánh kinh

    Một ấn bản Thánh kinh mới được xuất bản để giúp các tín hữu Công giáo dễ đọc và học hỏi Thánh kinh hơn. Không...

    Hot Topics