More

    Ai tin được sống muôn đời

    Ai tin được sống muôn đời (10.4.2018 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh)

    Lời Chúa: Ga 3, 7b-15     Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu thì...

    Hot Topics