More

    Adam Stanisław Kuszaj

    Một linh mục bị vu cáo lạm dụng tính dục được minh oan… sau 8 năm

    Cha Adam Stanisław Kuszaj đã bị một thiếu niên 16 tuổi vu cáo lạm dụng tính dục. 8 năm sau cha được minh oan...

    Hot Topics