More

    47 năm hồng ân Linh mục

    Thánh lễ tạ ơn 47 năm hồng ân Linh mục của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

    Niềm hạnh phúc của chúng ta là có Chúa Giêsu và chúng ta khám phá ra những kho tàng tuyệt vời của Thiên Chúa,...

    Hot Topics