More

    14 chân phước

    Giáo hội sẽ có thêm 1 vị thánh, 14 chân phước và 2 đấng đáng kính

    Sáng 15.01 vừa qua, trong buổi tiếp kiến ĐHY Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, ĐTC Phanxicô đã cho phép Bộ Tuyên Thánh...

    Hot Topics