More

  117 vị Thánh Tử Đạo việt Nam

  Bùi Chu – Nam Định, quê hương của nhiều Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Ngày 19.6.1988, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong 117 Chân phước tử vì đạo tại Việt Nam lên hàng Hiển thánh....

  Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Thánh Lễ Khai mạc năm thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kỷ niệm 30 năm phong thánh cho 117 vị Thánh Tử...

  Hot Topics