More

  Lời Chúa ngày 15 tháng 7 năm 2018

  Lời Chúa: Mc 6, 7-13

  Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

  Học hỏi Phúc Âm

  1. Đọc Mc 1,16-20; 3,13-19 và 6,7-13. Bạn có thấy những điểm chung trong ba đoạn Phúc âm trên không ? Bạn có thấy có sự tiến triển của các môn đệ qua ba đoạn văn này không?
  2. Tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một? Đọc Đệ nhị luật 19,15  và Công vụ 3,1-11; 11,25-26.30; 13,2-3.
  3. Đọc Mc 6,8-9. Rốt cuộc, các môn đệ được mang những gì? So sánh với Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4. Có gì khác biệt giữa những đòi hỏi trên đây của Chúa không? Tại sao có những khác biệt ấy?
  4. Đọc Mc 6,10. Nếu được đón nhận, tại sao Đức Giêsu bảo hãy ở lại nhà đó cho đến lúc ra đi?
  5. Đọc Mc 6,11. Nếu không được đón nhận, tại sao lại giũ bụi đất dưới chân? Đọc Lc 10,10-12; Cv 13,51.
  6. Đọc Mc 6,12-13. Các môn đệ đã ra đi và làm những việc gì? Những việc đó có gì đặc biệt không? Đọc Mc 1,15; Gia-cô-bê 5,14-15.
  7. Đức Giêsu có muốn sai Nhóm Mười Hai vào các làng mạc vùng Galilê không? Đọc Mc 1,38.
  8. Trong Phúc âm Mác-cô Đức Giêsu có muốn các môn đệ rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc khác không? Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15.20.

  Câu hỏi suy niệm: Đọc Mc 6,8-9. Nếu Đức Giêsu sống vào thời chúng ta đang sống đây, Ngài sẽ cho phép chúng ta mang gì và cấm mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?

  Đọc Mc 6, 12-13. Nếu Đức Giêsu sống ở Việt Nam vào lúc này, Ngài sẽ mời chúng ta làm những việc gì cho đồng bào của mình?

  Trả lời

  1. Một điểm chung của cả ba đoạn Phúc âm trên đó là: sau khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đều muốn sai các môn đệ đến với dân chúng để làm cho họ những việc Ngài làm. Ngay từ đầu Ngài đã nói: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Khi lập Nhóm Mười Hai, Ngài cũng muốn sai các ông “đi rao giảng và có quyền trừ quỷ” (x. Mc 3,14-15). Cuối cùng Ngài đã thực sự sai họ đi vào các làng ở vùng Galilê (Mc 6,7-13).
  2. Theo Bộ Đệ nhị luật, để buộc tội hay để làm chứng chuyện gì, cần có ít nhất hai người nhất trí với nhau (x. Đnl 19,15) thì mới có giá trị pháp lý. Trong Công vụ chương 3 và 4, ta thấy hai ông Phêrô và Gioan cùng làm chứng cho Đức Giêsu. Xem thêm Cv 11,25-26.30; 13,2-3. Đi từng hai người một vừa nhằm mục đích làm chứng, vừa nhằm mục đích có người bạn đồng hành để nâng đỡ và bảo vệ nhau.
  3. Theo Mc 6,8-9 các môn đệ được mang một áo, đi dép và cầm gậy. Còn trong Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4, họ lại không được mang gậy và dép. Ta không biết chắc tại sao có sự khác biệt này.
  4. Nếu được một gia đình đón nhận, Đức Giêsu khuyên không nên bỏ nhà đó để qua nhà khác chỉ vì nhà khác giàu có hơn, tiện nghi hơn. Làm thế là gây chia rẽ và đánh mất tinh thần nghèo khó, cậy dựa vào Chúa của người tông đồ.
  5. Nếu không được đón nhận thì hãy bỏ đi và giũ bụi chân lại. Giũ bụi chân là cử chỉ cho thấy mình không liên can gì đến họ nữa, họ phải chịu trách nhiệm về sự từ chối của họ (x. Cv 13,50). Cử chỉ này cũng là lời làm chứng chống lại họ sau này (Mc 6,11; Lc 10,11-12).
  6.  Các môn đệ đã vâng lời Đức Giêsu, đi kêu gọi người ta hối cải (Mc 6,12), và xức dầu chữa bệnh cho người yếu đau (Mc 6,13). Đó là việc Đức Giêsu đã làm (Mc 1,15) và các môn đệ sau này sẽ tiếp tục làm (Gia-cô-bê 5,14-15).
  7. Đức Giêsu muốn cùng với các môn đệ đi rao giảng cho các làng mạc chung quanh ở vùng Galilê (Mc 1,38). Hơn nữa, Ngài còn muốn sai họ đi từng đôi một đến các làng đó (Mc 6,6b-7). Như vậy Ngài muốn sai họ trước tiên đến với đồng bào của mình.
  8. Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15 ta thấy Đức Giêsu muốn Tin Mừng được loan báo cho mọi dân tộc trên thế giới, chứ không chỉ cho người Do-thái. Và các môn đệ đã vâng lời (Mc 16,20).

  Suy niệm

  Ðức Giêsu là người làm nên Nhóm Mười Hai.

  Sau một thời gian ở với Ngài (Mc 3,14),

  họ đã được Ngài sai đi rao giảng.

  Người được sai đi

  phải là người có đời sống gần gũi thiết thân với Chúa.

  Ðức Giêsu sai họ lên đường.

  Ngài trao cho các ông những quyền năng Ngài có:

  quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ.

  Ðó là hành trang lên đường của các ông.

  Mọi hành trang khác chỉ là phụ thuộc:

  một chiếc áo đang mặc,

  một cây gậy và đôi dép khi đi đường.

  Ðức Giêsu cấm các ông không được mang theo

  lương thực, bao bị, tiền bạc…

  Không lương thực đi đường nên có thể bị đói.

  Không bao bị nên không thể để dành.

  Không tiền bạc nên không thể mua sắm.

  Ngài muốn các ông hoàn toàn nương tựa

  vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người.

  Ra đi mà không có một chút bảo đảm.

  Các môn đệ đã đi từ nơi nọ đến nơi kia,

  lê gót qua các làng mạc và thành phố.

  Họ không đóng đô ở một nơi, dù gặp thành công,

  vì họ nhớ lời của Thầy:

  “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh,

  để Thầy còn rao giảng ở đó nữa” (Mc 1,38)

  Tính cơ động là đặc tính thiết yếu của người tông đồ.

  Sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi.

  Các môn đệ loan báo về Nước Thiên Chúa đang đến.

  Ðó là một tin vui, nhưng đòi con người hoán cải.

  Hoán cải là điều chẳng ai ưa.

  Người tông đồ cần can đảm nói điều phải nói.

  Không làm nhẹ đi những đòi buộc của Tin Mừng,

  không bóp méo Tin Mừng để tìm thành công cá nhân,

  cũng không mỵ dân để vuốt ve dư luận.

  Người tông đồ phải chấp nhận được tiếp đón

  một cách nồng hậu hay lạnh nhạt.

  Họ chỉ là những người phục vụ cho Tin Mừng.

  Chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui của các môn đệ.

  Những người đánh cá nay trở thành nhà rao giảng.

  Những người ít học, bình dân, nay trừ quỷ và chữa bệnh.

  Họ đem đến cho con người niềm vui,

  sự giải phóng toàn vẹn cả hồn lẫn xác.

  Hôm nay Ðức Giêsu vẫn sai ta đến trong thế giới.

  Ði từng hai người hay từng nhóm để nâng đỡ nhau.

  Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa,

  nhưng không vì thế mà bỏ rơi cậy dựa vào Chúa.

  Thế giới hôm nay vẫn có nhiều bệnh tật:

  bệnh tuyệt vọng chán chường, bệnh hoài nghi khép kín…

  Ước gì chúng ta chữa lành những nỗi đau hôm nay.

  Cầu nguyện

  Lạy Chúa Giêsu,

  xin sai chúng con lên đường

  nhẹ nhàng và thanh thoát,

  không chút cậy dựa vào khả năng bản thân

  hay vào những phương tiện trần thế.

  Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm:

  rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,

  chữa lành những người ốm đau.

  Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng

  với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,

  biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

  Xin ban cho chúng con khả năng

  đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

  Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ

  của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

  Lạy Chúa Giêsu,

  thế giới thật bao la

  mà vòng tay chúng con quá nhỏ.

  Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau

  mà tin tưởng lên đường,

  nhẹ nhàng và thanh thoát.

   

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

  Hot Topics

  Related Articles