More

  Nghe đài Vatican Hôm nay – Tháng 11/2017

  Nghe đài Vatican Hôm nay – Tháng 12/2017

  Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, gương chứng nhân, suy niệm Lời Chúa, bình luận, giải đáp thắc mắc tôn giáo, phút cầu nguyện, tâm linh, thần học Kinh Thánh, Đạo vào đời..

  Tháng 11 năm 2017

  Ngày:1

  Ngày:2

  Ngày:3

  Ngày:4

  Ngày:5

  Ngày:6

  Ngày:7

  Ngày:8

  Ngày:9

  Ngày:10

  Ngày:11

  Ngày:

  Ngày:13

  Ngày:14

  Ngày:15

  Ngày:16

  Ngày:17

  Ngày:18

  Ngày:19

  Ngày:20

  Ngày:21

  Ngày:22

  Ngày:23

  Ngày:24

  Ngày:25

  Ngày:26

  Ngày:27

  Ngày:28

  Ngày:29

  Ngày:30

   

  T Xuân Thiều

  Hot Topics

  Related Articles