More

  LINH MỤC GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

  LINH MỤC GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
  1. Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu (Chính xứ Hữu Quan)
  Sinh: 1.7.1940; Lm: 1.1.1988. Qt: 26.07
  Đc: Hữu Quan, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng     2. Cha Giuse Nguyễn Trần Châu (Chính xứ Lương Khê)
  Sinh: 26.4.1976; Lm: 01.5.2012. Qt: 19.3
  Đc: Lương Khê, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng

       3. Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến (Chính xứ Đồng Giá)
  Sinh: 30.11.1978; Lm: 19.3.2014. Qt: 19.3
  Đc: Đồng Giá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

       4. Cha Gioan B. Ngô Ngọc Chuẩn (Chính xứ Súy Nẻo)
  Sinh: 23. 07.1974; Lm: 22.8.2009; Qt: 29.08
  Đc: Thuý Nẻo, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng

       5. Cha Giuse Bùi Quang Cường (Chính xứ Đại Lộ)
  Sinh: 1.10.1967; Lm: 23.5.1996; Qt: 19.03
  Đc: Đại Lộ, Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

       6. Cha Hilariô Nguyễn Thế Cường (Kim Bào)
  Sinh: 30.9.1967; Lm: 2.2.2004; Qt: 13.01
  Đc: Kim Bào, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương

       7. Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng (Chính xứ Đạo Dương)
  Sinh: 01-01-1977; Lm: 01-5-2012; Qt: 19-3
  Đc: Đạo Dương, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh

       8. Cha Giuse Nguyễn Đình Dương (Du học Mỹ)
  Sinh: 19.5.1976; Lm: 22.8.2009; Qt: 19.03

       9. Cha Giuse Bùi Hữu Duy (Phụ tá xứ Chính Tòa, thư ký TGM)
  Sinh: 03.9.1979; Lm: 19.3.2014; Qt: 19.3
  Đc: 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

       10. Cha Têphanô Nguyễn Khương Duy (TGM)
  Sinh: 09-9-1966; Lm:01-5-2012; Qt: 26.12
  Đc: 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

       11. Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài (Chính xứ Bùi Xá
  Sinh: 10.6.1940; Lm: 10.6.1994; Qt: 19.03
  ​Đc: Bùi Xá, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

     12. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo (Chính xứ Tân Kim)
  Sinh: 17.12.1977; Lm: 19.3.2014; Qt: 29.6
  Đc: 36 Tân Kim, Tân Bình, Tp. Hải Dương

       13. Matthêu Nguyễn Văn Điền (Giúp TCV)
   Sinh: 5.02.1982; Lm: 24.11.2016; Qt: 21.9

       14. Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh (Chính xứ Xâm Bồ)
  Sinh: 8.12.1967; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03
  Đc: Xâm Bồ, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

       15. Cha Đaminh Cao Văn Đức (Chính xứ Đông Xuyên)
  Sinh: 21.6.1971; Lm: 2.2.2004; Qt: 08.08
  Đc: Đông Xuyên, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng

       16. Cha Inhaxio Vũ Văn Giang (Chính xứ Thiết Tranh)
  Sinh: 1.1.1972; Lm: 2.2.2004; Qt: 17.10
  Đc: Thiết Tranh, Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

       17. Cha Giuse Bùi Văn Hà (Chính xứ Đông Lâm)
  Sinh: 12.3.1969; Lm: 2.2.2004; Qt: 19.03
  Đc: Đông Lâm, Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương

       18. Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hải (Phụ tá xứ Hữu Quan)
  Sinh 19.8.1974; Lm: 9.4.2015; Qt: 29.8
  Đc: Hữu Quan, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phịng

       19. Cha Gioan B. Bùi Văn Hân (Chính xứ Nhân Nghĩa)
  Sinh: 17.01.1975;  Lm: 7.10.2007; Qt: 29.08
  Đc: Nhân Nghĩa, Nam Đồng, Tp. Hải Dương

  20. Cha Têphanô Nguyễn Văn Hiển (Chính xứ Văn Khê)
  Sinh: 21.9.1941; Lm: 10.6.1994; Qt: 26.12
  Đc: Văn Khê, An Thọ, An Lão, Hải Phòng

  21. Cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp (chính xứ Đông Côn)
  Sinh: 28.8.1978; Lm: 9.4.2015; Qt:26.7
  Đc: Đông Côn, Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng

  22. Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu (Giám đốc TCV)
  Sinh: 25.10.1974; Lm: 22.8.2009; Qt: 28.04
  Đc: 294 Hoàng Quốc Việt, Kiến An, Hải Phòng

  23. Cha Gioan B. Bùi Văn Hoan (Giúp xứ Hòn Gai)
  Sinh: 10.02.1970; Lm: 29.11.2005; Qt: 29.08
  Đc: Hòn Gai, Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

  24. Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng (Chính xứ Kẻ Bượi)
  Sinh:29-5-1977; Lm:01-5-2012; Qt: 26.07
  Đc: Kẻ Bượi, Côi Hạ, Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

  25. Cha Antôn Khổng Minh Hoàng (Chính xứ Ngọc Lý)
  Sinh: 28.12.1964; Lm: 7.10.2001; Qt: 13.06
  Đc: Ngọc Lý, Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

  26. Cha Antôn Vũ Văn Học (Chính xứ Đồng Xá)
  Sinh: 09.3.1980; Lm: 19.3.2014; Qt:13.6
  Đc: Đồng Xá, Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương

  27. Cha Giuse Nguyễn Văn Huy (Chính xứ Tiên Đôi)
  Sinh: 29.6.1983; Lm: 19.3.2014; Qt: 19.3
  Đc: Tiên Đôi, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng

  28. Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng (Chính xứ Hòn Gai)
  Sinh: 23.8.1944; Lm: 26.8.1984; Qt: 08.08
  Đc: Hòn Gai, Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

  29. Cha Đaminh Nguyễn Thế Hưng (Chính xứ Xuân Hòa)
  Sinh: 26.12.1973; Lm: 7.10.2007; Qt: 08.08
  Đc: Xuân Hòa, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng

  30. Cha Phêrô Đoàn Văn Khải (Du học tại Philippin)
  Sinh: 20.10.1974; Lm: 22.08.2009; Qt: 29.06

  31. Cha Tô-ma Nguyễn Hữu Khang (Chính xứ Mặc Cầu)
  Sinh: 18.09.1972; Lm: 22.08.2009; Qt: 03.07
  Đc: Mặc Cầu, Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương

  32. Cha Giuse Hoàng Văn Khiển (Chính xứ Đào Xá)
  Sinh: 12-6-1976; Lm:01-5-2012; Qt: 19-3
  Đc: Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

  33. Cha Giuse Vũ Văn Khương (Chính xứ Đồng Vạn)
  Sinh: 01-8-1978; Lm:01-5-2012; Qt: 19-3
  Đc: Đồng Vạn, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương

  34. Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên (Phụ tá xứ Trang Quan-Đồng Giới)
  Sinh: 12.11.1980; Lm: 24.11.2016; Qt: 29.8
  Đc: Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  35. Cha Gioan B. Vũ Văn Kiện (Quản lý Tòa Giám mục)
  Sinh: 23.10.1971; Lm: 29.11.2005; Qt: 29.08
  Đc: TGM Hải Phòng, 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng.

  36. Cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ (Chính xứ Đông Khê)
  Sinh: 10.6.1965; Lm: 2.2.2004; Qt: 19.03
  Đc: Đông Khê, Việt Dân, Đông Triều, Quảng Ninh

  37. Cha Antôn Trần Văn Minh (Chính xứ Cẩm Phả)
  Sinh: 13.11.1963; Lm: 7.10.2007; Qt  13.06
  Đc: Yên Trì, Hiệp Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh

  38. Cha Phêrô Nguyễn Văn Lập (Chính xứ Xuân Ninh)
  Sinh: 13.11.1970; Lm: 2.2.2004; Qt: 29.06
  Đc: Thôn 6, Hải Xuân, Tp. Móng Cái, Quảng Ninh

  39. Cha Giuse Nguyễn Văn Luân (Chính xứ Khúc Giản)
  Sinh: 15.8.1940; Lm: 9.6.1994; Qt: 19.03
  Đc: Khúc Giản, An Tiến, An Lão, Hải Phòng

  40. Cha Tôma Đỗ Đức Lượng (Chính xứ Thúy Lâm)
  Sinh: 04.5.1978; Lm: 19.3.2014; Qt:03.7
  Đc: Thúy Lâm, Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương

  41. Cha Giuse Nguyễn Thế Năng (Chính xứ Mỹ Động)
  Sinh: 20.02.1973; Lm: 9.4.2015; Qt: 19.3
  Đc: Mỹ Động, Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

  42. Cha Phêrô Phạm Văn Nghĩa (Chính xứ Trạp Khê)
  Sinh: 29.6.1966; Lm: 7.10.2001; Qt: 29.06
  Đc: Trạp Khê, Nam Khê, Tp.Uông Bí, Quảng Ninh

  43. Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên (Chính xứ Kẻ Sặt)
  Sinh: 10.10.1969; Lm: 7.10.2001; Qt: 29.06
  Đc: Kẻ Sặt, Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

  44. Cha Gioan B. Bùi Văn Nhượng (Chính xứ Kẻ Sặt)
  Sinh: 10.10.1961; Lm: 24.1.1988; Qt: 29.08
  Đc:Liễu Dinh, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng

  45. Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh (Chính xứ Lãm Hà)
  Sinh: 14.5.1961; Lm: 24.1.1988; Qt: 13.06
  Đc: Đường 134, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

  46. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phê (Chính xứ Phú Lộc)
  Sinh: 27.10.1961; Lm: 23.5.1996; Qt: 08.08
  Đc: Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương

  47. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng (Du học Mỹ)
  Sinh: 20.08.1974; Lm: 29.11.2005; Qt. 08.08

  48. Cha Gioan B. Đoàn Văn Phú (Chính xứ Thắng Yên)
  Sinh: 17.7.1960; Lm: 23.5.1996; Qt: 29.08
  Đc: Thắng Yên, Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương

  49. Cha I-nha-xi-ô Đoàn Như Quý (Chính xứ Đáp Khê)
  Sinh: 28-4-1975; Lm: 01-5-2012; Qt: 17.10
  Đc: Đáp Khê, Nhân Huệ, Chí Linh, Hải Dương

  50. Cha Gioan B. Nguyễn Văn Sách (Chính xứ Nam Am)
  Sinh: 21.1.1967; Lm: 2.2.2004; Qt: 24.06
  Đc: Nam Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  51. Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng (Chính xứ Lão Phú)
  Sinh: 12-01-1975; Lm: 01-5-2012; Qt: 19-3
  Đc: Lão Phú, Tân Phong, Kiến Thuỵ, Hải Phòng

  52. Cha Antôn Khổng Minh Số (Chính xứ Thủy Giang)
  Sinh: 12.10.1938; Lm: 3.12.1982; Qt: 13.06
  Đc: Thuỷ Giang, Dương Kinh, Hải Phòng

  53. Cha Giuse Phạm Văn Sửu (Chính xứ Phương Quan)
  Sinh: 05.10.1973; Lm: 22.08.2009; Qt: 19.03
  Đc: Phương Quan, Lê Hồng,Thanh Miện, Hải Dương

  54. Cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn (Chính xứ Hà Lai)
  Sinh: 10.10.1974; Lm: 19.3.2014; Qt: 28.8
  Đc: Đầm Hà, Quảng Hà, Quảng Ninh

  55. Giuse Nguyễn Văn Thạnh (TGM)
  Sinh: 02.01.1979; Lm: 24.11.2016; Qt: 19.3
  Đc: 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

  56. Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo (Chính xứ Trang Quan – Đồng Giới)
  Sinh: 22.10.1970; Lm: 07.10.2001; Qt: 03.12
  Đc: Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  57. Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng (Chính xứ An Quý)
  Sinh: 05.01.1974; Lm: 02.02.2004; Qt: 13.06
  Đc: An Quý, Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  58. Cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng (Chính xứ Hội Am)
  Sinh: 20.2.1971; Lm: 07.10.2007; Qt:26.07
  Đc: Hội Am, Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  59. Cha Giuse Bùi Xuân Thắng (Chính xứ Văn Mạc)
  Sinh: 20.02.1975; Lm: 9.4.2015; Qt: 19.3
  Đc: Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

  60. Cha Phêrô Vũ Văn Thìn (Chính xứ Xuân Điện)
  Sinh:13.02.1976; Lm: 22.08.2009; Qt: 29.06
  Đc: Xuân Điện, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  61. Cha Phêrô Hoàng Văn Thịnh (Chính xứ Bùi Hòa)
  Sinh: 12.7.1961; Lm: 8.9.1998; Qt: 29.06
  Đc: Bùi Hòa, Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương

  62. Cha Giuse Nguyễn Văn Thông (Chính xứ Hải Phòng)
  Sinh: 16.10.1960; Lm; 24.1.1988; Qt: 19.03
  Đc: Nhà thờ Chính Tòa, 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

  63. Cha Giuse Hoàng Văn Thiều (Chính xứ Trung Nghĩa)
  Sinh: 10.4.1963; Lm: 7.10.2007; Qt: 19.03
  Đc: Trung Nghĩa, Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  64. Cha Giuse Đào Trung Thời (Chính xứ Nghĩa Xuyên)
  Sinh: 15.10.1973; Lm: 7.10.2007; Qt: 19.03
  Đc: Nghĩa Xuyên, Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương

  65. Cha I-xi-đô-rô Phạm Văn Toản (Chính xứ Thánh Antôn)
  Sinh: 15-8-1975; Lm: 01-5-2012; Qt: 04-4
  Đc: Thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

  66. Cha Antôn Nguyễn Văn Thục (Chính xứ Đồng Bình)
  Sinh; 3.1.1965; Lm: 23.5.1996; Qt: 13.06
  Đc: Đồng Bình, Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương

  67. Cha Giuse Dương Hữu Tình (Chính xứ Hải Dương)
  Sinh: 10.2.1969; Lm: 23.5.1996; Qt: 19.03
  Đc: 100 Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Dương

  68. Cha Giuse Bùi Văn Trỗi (Quản nhiệm xứ Nam Pháp)
  Sinh: 7.7.1979; Lm: 24.11.20166; Qt: 19.03
  Đc: Nam Pháp, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

  69. Cha Giuse Phạm Văn Tuận (Phụ tá xứ Yên Trì)
  Sinh: 01.12.1980; Lm: 24.11.2016; Qt: 19.3
  Đc: Đền thánh Martin, Tân Tiến, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương

  70. Cha Giuse Nguyễn Hữu Tùng (Mục vụ bên Pháp)
  Sinh: 26.6.1979; Lm: 29.6.2014; Qt: 19.03

  71. Cha Antôn Nguyễn Văn Uy (Chính xứ Thư Trung)
  Sinh: 29.8.1944; Lm: 19.3.1976; Qt: 13.06
  Đc: Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

  72. Cha Giuse Nguyễn Văn Vang (Phó quản lý TGM)
  Sinh: 18-8-1977; Lm: 01-5-2012; Qt: 19-3
  Đc: TGM Hải Phòng, 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng.

  73. Cha Giuse Ngô Văn Vàng (Chính xứ Trà Cổ)
  Sinh: 7.3.1964; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03
  Đc: Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh

  74. Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững (Chính xứ Mạo Khê)
  Sinh: 23.10.1957; Lm: 24.1.1988; Qt: 17.10
  Đc: Khu phố I, Thị xã Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

  75. Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh (Chính xứ Cẩm Phả)
  Sinh: 2.7.1968; Lm: 2.2.2004; Qt: 03.07
  Đc: Cẩm Tây, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

  76. Cha Phaolô Vũ Đình Viết (Du học Mỹ)
  Sinh: 16.6.1972; Lm: 2.2.2004; Qt: 25.01

  77. Cha Giuse Nguyễn Văn Xứng (Chính xứ Kim Côn)
  Sinh: 15.10.1959; Lm: 7.10.2001; Qt: 19.03
  Đc: Kim Côn, Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng

  78. Cha Tôma Aquinô Vũ Quân Bằng  (Phụ trách xứ  Phú Tảo)
  Sinh: 19.11.1974; Lm: 28.06.2007; Qt: 28.01
  Đc: Phú Tảo, Thạch Khôi, Tp. Hải Dương, Hải Dương

  79. Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông (Phụ trách xứ Cựu Viên)
  Sinh: 20.5.1972; Lm: 25.11.2013; Qt: 29.6
  Đc: Cựu Viên, Tổ 12, Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hp.

  80. Cha Giuse Vũ Văn Tuyên (Chính xứ Kim Bịch)
  Sinh: 12.12.1975; Lm: 04.08.2012; Qt: 19.03
  Đc: Kim Bịch Tây, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương

  Hiện tại, Giáo phận có: 80 linh mục, trong đó có 77 linh mục triều, 4 linh mục dòng. 

  (Cập nhngày 01 tháng 5 năm 2017)
  Nguồn: Gp Hải Phòng

  Hot Topics

  Related Articles