More

  Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc 2017

  CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017

  1. Giáo hạt An Bình

  Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ Dầu Giây 1950 09.06.1990
  2 Giuse Nguyễn Thanh Cao Chánh xứ Minh Tín 1970 08.08.2006
  3 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Chánh xứ Mân Côi 1970 08.08.2006
  4 Giuse Nguyễn Thái Cường Chánh xứ Bàu Hàm 1969 08.08.2006
  5 Đaminh Vũ Văn Hoài Chánh xứ Minh Hòa 1978 28.06.2011
  6 Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn Chánh xứ Lộc Hòa 1972 30.09.2005
  7 Giuse Nguyễn Văn Học Chánh xứ Hưng Lộc 1946 19.09.1987
  8 Gioan Bt. Phan Năng Hoè Giáo xứ Tâm An 1940 14.05.1968
  9 Gioan Bt. Vũ Ngọc Hùng Phó xứ Lộc Hoà 1980 20.07.2017
  10 Gioan Trần Xuân Hùng Chánh xứ Tâm Hòa 1956 25.01.2000
  11 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Chánh xứ Tâm An 1963 04.05.2001
  12 Phêrô Phan Năng Hưởng Giáo xứ Tâm An 1905 14.05.1968
  13 Antôn Lê Tiến Lĩnh Phó xứ Thanh Bình 1975 28.05.2016
  14 Gioan Bt. Phan Trịnh Long Chánh xứ Xuân Linh 1979 28.06.2011
  15 Đaminh Trần Văn Minh Chánh xứ Thanh Bình 1944 23.12.1972
  16 Đaminh Phạm Văn Tám Chánh xứ Xuân Long 1977 28.06.2011
  17 Giuse Trần Ngọc Tâm Chánh xứ Xuân Đức 1970 08.09.2008
  18 Giuse Trần Văn Tân Phó xứ Tâm An 1982 30.05.2014
  19 Giuse Nguyễn Văn Tăng Giáo xứ Hưng Lộc 1940 21.05.1970
  20 Phêrô Đoàn Đức Thăng Chánh xứ Quảng Tâm 1974 11.11.2009
  21 Antôn Phạm Xuân Toàn Phó xứ Minh Hòa 1982 30.05.2015
  22 Phêrô Nguyễn Ngọc Trí Phó xứ Quảng Tâm 1980 30.05.2013
  23 Phanxicô X. Nguyễn Quốc Tuấn Phụ tá Hưng Lộc 1949 02.12.2004
  24 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ Tâm Hòa 1973 30.05.2013

  Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc 2017

  2. Giáo hạt Biên Hòa

  Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Martinô Lê Ngọc Ẩn Giáo xứ Bến Gỗ 1946 24.03.1974
  2 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Phó xứ Biên Hoà 1980 30.05.2015
  3 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Chánh xứ Tân Vinh 1954 04.05.2001
  4 Phanxicô X. Phan Chiếm Chánh xứ Bến Gỗ 1957 02.12.2004
  5 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Chánh xứ Dĩ An 1956 23.10.1997
  6 Gioakim Phạm Hiệp Chánh xứ Đông Hòa 1967 04.05.2001
  7 Giuse Vũ Đức Hiệp Chánh xứ Tân Triều 1957 01.10.1988
  8 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Phó xứ An Bình 1983 30.05.2015
  9 Vinhsơn Trần Huy Hoàng Phó xứ Dĩ An 1983 28.05.2016
  10 Giuse Vũ Ngọc Hưng Phó xứ Thái An 1978 30.05.2015
  11 Antôn Phạm Văn Khải Chánh xứ An Bình 1969 08.08.2007
  12 Giuse Nguyễn Cẩm Khánh Phó xứ Đông Hòa 1982 30.05.2015
  13 Gioan Bt. Đinh Hoàng Linh Phó xứ Đông Hòa 1985 20.07.2017
  14 Philipphê Lê Văn Năng Chánh xứ Biên Hòa 1946 01.10.1988
  15 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ Biên Hòa 1970 08.08.2006
  16 Gioan Bt. Nguyễn Hồng Phúc Giáo xứ Nghĩa Sơn 1986 28.05.2016
  17 Gioan Bt. Nguyễn Văn Quế Giáo xứ Biên Hòa 1945 19.04.1975
  18 Micae Đỗ Hồng Quý Chánh xứ Bình Hải 1960 11.04.2002
  19 Matthêu Nguyễn Đại Tài Phó xứ Thái Hiệp 1981 30.05.2013
  20 Vinhsơn Ngô Văn Tất Giáo xứ Dĩ An 1948 25.05.1975
  21 Phaolô Nguyễn Đức Thành Chánh xứ Thái Hiệp 1953 11.02.1993
  22 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ Thuận Hòa 1965 04.05.2001
  23 Đaminh Nguyễn Thành Tiến Chánh xứ Phúc Hải 1973 08.08.2007
  24 Micae Nguyễn Chánh Tín Phó xứ Dĩ An 1978 30.05.2013
  25 Giuse Ngô Hùng Tráng Phó xứ Nghĩa Sơn 1984 20.07.2017
  26 Giuse Nguyễn Cao Trí Giáo xứ Nghĩa Sơn 1984 28.05.2016
  27 Phêrô Nguyễn Tiến Trung Phó xứ An Bình 1982 30.05.2014
  28 Giuse Hoàng Văn Trung Chánh xứ Nghĩa Sơn 1970 30.09.2005
  29 Gioakim Nguyễn Bá Tước Chánh xứ Thái An 1942 29.04.1969
  30 Phêrô Cao Văn Xiêm Phó xứ Tân Triều 1985 20.07.2017

   

  3. Giáo hạt Gia Kiệm

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Phêrô Lâm Thái Bình Chánh xứ Bình Lộc 1971 30.09.2005
  2 Giuse Đỗ Đức Chính Giáo xứ Đức Long 1961 25.01.2000
  3 Vinhsơn Nguyễn Trung Định Chánh xứ Bình Minh 1967 08.08.2006
  4 Giuse Hoàng Văn Đoán Chánh xứ Dốc Mơ 1961 11.04.2002
  5 Giuse Hoàng Minh Đường Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi 1937 29.04.1965
  6 Phêrô Nguyễn Thanh Hào Phó xứ Phúc Nhạc 1981 30.05.2015
  7 Tôma Aquinô Vũ Đình Hạo Chánh xứ Tân Yên 1950 07.02.1996
  8 Giuse Lê Vinh Hiến Chánh xứ Hưng Bình 1953 14.01.1983
  9 Đaminh Trần Công Hiển Chánh xứ Võ Dõng 1963 04.05.2001
  10 Giuse Bùi Trung Hiếu Phó xứ Dốc Mơ 1982 30.05.2014
  11 Phêrô Ngô Duy Hoà Chánh xứ Bạch Lâm 1963 18.11.1998
  12 Giuse Phạm Văn Hoan Phó xứ Ninh Phát 1984 30.05.2015
  13 Phêrô Tống Xuân Hoàng Phó xứ Hưng Bình 1984 30.05.2015
  14 Đaminh Phan Anh Huy Phó xứ Kim Thượng 1980 30.05.2013
  15 Giuse Nguyễn Đức Huy Phó xứ Gia Yên 1981 30.05.2014
  16 Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Phát Hải 1970 11.04.2002
  17 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Chánh xứ Kim Thượng 1960 11.04.2002
  18 Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm Chánh xứ Đức Mẹ VNNT 1976 23.06.2010
  19 Antôn Phạm Khắc Liêm Chánh xứ Gia Yên 1947 27.04.1974
  20 Phêrô Phạm Duy Liễm Chánh xứ Ninh Phát 1964 11.04.2002
  21 Giuse Tống Thiện Liên Giáo xứ Đức Mẹ HCG 1939 30.04.1969
  22 Philipphê Phạm Duy Linh Chánh xứ Gia Tôn 1976 08.09.2008
  23 Matthêu Lực Đặc trách Gia Phát 1965 08.08.2007
  24 Marcô Nguyễn Trung Lưu Phó xứ Lợi Hà 1982 28.05.2016
  25 Micae Võ Thành Nhân Chánh xứ Thanh Sơn 1967 08.08.2006
  26 Giuse M. Trần Minh Phú Phụ trách Tông Đồ Nhỏ 1937 03.08.1965
  27 Đaminh Võ Văn Phụng Phó xứ Bình Minh 1978 30.05.2013
  28 Đaminh Nguyễn Minh Phương Chánh xứ Đức Long 1973 08.09.2008
  29 Giuse Nguyễn Minh Quân Chánh xứ Cây Gáo 1973 08.08.2007
  30 Đaminh Trần Kim Quang Chánh xứ Đức Mẹ HCG 1981 30.05.2013
  31 Giuse Bùi Thanh Quang Phó xứ Ninh Phát 1984 20.07.2017
  32 Giuse Nguyễn Văn Tề Chánh xứ Phát Lộc 1950 07.02.1996
  33 Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao Chánh xứ Mẫu Tâm 1944 22.12.1971
  34 Gioakim Đinh Thực Giáo xứ Thanh Sơn 1932 29.06.1957
  35 Giuse Trần Trung Tiến Phó xứ Thanh Sơn 1983 30.05.2015
  36 Phêrô Hà Thanh Toàn Phó xứ Võ Dõng 1976 30.05.2013
  37 Antôn Bùi Văn Tới Phó xứ Dốc Mơ 1980 30.05.2013
  38 Laurensô Đỗ Nam Trấn Chánh xứ Phúc Nhạc 1958 02.12.2004
  39 Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng Chánh xứ Martinô 1970 30.09.2005
  40 Giuse Vũ Văn Trường Chánh xứ Lợi Hà 1969 08.08.2006
  41 Giuse Đỗ Văn Tự Chánh xứ Lạc Sơn 1941 14.05.1968
  42 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ Phát Hải 1981 30.05.2014
  43 Giuse Phạm Hoàng Vương Chánh xứ Tín Nghĩa 1974 23.06.2010
  44 Laurensô Phạm Thanh Xuân Giáo xứ Đức Long 1941 29.04.1967

   

  4. Giáo hạt Hòa Thanh

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Đaminh Trịnh Đình Cương Chánh xứ Ngũ Phúc 1974 08.09.2008
  2 Giuse Trần Văn Đệ Chánh xứ Ngô Xá 1956 25.01.2000
  3 Giuse Nguyễn Ngọc Đức Phó xứ Thái Hòa 1974 30.05.2015
  4 Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ Đông Vinh 1968 11.04.2002
  5 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ Tiên Chu 1979 30.05.2013
  6 Giuse Nguyễn Trọng Hải Trường nghề Hòa Bình 1982 28.05.2016
  7 Giuse Nguyễn Trường Hải Phó xứ Lộ Đức 1980 30.05.2013
  8 Giuse Phạm Đình Hiền Chánh xứ Thanh Hóa 1959 30.09.2005
  9 Gioan Bt. Đinh Tiến Hướng Chánh xứ Sài Quất 1949 21.05.1976
  10 Tôma Aquinô Trần Bá Huy Phó xứ Lộ Đức 1977 30.05.2013
  11 Phêrô Nguyễn Đăng Phó xứ Hòa Bình 1981 30.05.2013
  12 Giuse Nguyễn Đức Lục Chánh xứ Hòa Bình 1946 28.04.1974
  13 Vinhsơn Bùi Duy Thiện Phó xứ Thanh Hóa 1981 30.05.2014
  14 Phêrô Phạm Hưng Thịnh Chánh xứ Đại An 1973 08.09.2008
  15 Giuse Phạm Quốc Thuần Phó xứ Thái Hòa 1980 30.05.2013
  16 Philipphê Trần Công Thuận Phó HT Trường nghề Hòa Bình 1962 11.04.2002
  17 Giuse Đỗ Đức Trí Chánh xứ Thái Hòa 1967 05.11.1999
  18 Đaminh Nguyễn Văn Triệu Chánh xứ Gò Xoài 1974 08.09.2008
  19 Giuse Phạm Quang Trung Giáo xứ Lộ Đức 1932 16.07.1959
  20 Giuse Phạm Ngọc Tuấn Dòng Nữ Tỳ CGLM 1943 28.11.1970
  21 Giuse Nguyễn Văn Uy Chánh xứ Lai Ổn 1948 23.08.1980
  22 Phaolô Phạm Văn Viện Chánh xứ Tiên Chu 1960 07.02.1996
  23 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Chánh xứ Lộ Đức 1960 25.01.2000

   

  5. Giáo hạt Hố Nai

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Đaminh Bùi Văn Án Chánh xứ Bắc Hải 1953 14.01.1983
  2 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Phó xứ Kim Bích 1982 30.05.2014
  3 Augustinô Nguyễn Văn Chiến Chánh xứ Gia Cốc 1969 02.12.2004
  4 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Phó xứ Hà Nội 1983 30.05.2015
  5 Đaminh Vũ Hùng Cường Chánh xứ Nam Hải 1962 11.04.2002
  6 Giuse Đỗ Viết Đại Chánh xứ Phúc Lâm 1947 14.01.1992
  7 Giuse Nguyễn Ý Định Chánh xứ Xuân Trà 1956 22.09.1994
  8 Bênađô Tô Ngọc Hân Chánh xứ Phú Tảo 1979 28.06.2011
  9 Đaminh Đặng Duy Hoà Giáo xứ Phúc Lâm 1930 15.06.1956
  10 Martinô Nguyễn Đình Hoàng Phó xứ Kẻ Sặt 1981 30.05.2013
  11 Giuse Phạm Văn Hoàng Chánh xứ Lộc Lâm 1947 25.05.1975
  12 Đaminh Đinh Văn Huân Chánh xứ Hòa Hiệp 1968 08.08.2006
  13 Đaminh Nguyễn Đình Khanh Chánh xứ Trung Nghĩa 1965 25.01.2000
  14 Giuse Phạm Sơn Lâm Chánh xứ Hà Nội 1967 25.01.2000
  15 Giuse Đinh Đại Long Chánh xứ Ba Đông 1976 19.06.2012
  16 Laurensô Hứa Văn Mỹ Giáo xứ Tây Hải 1940 14.05.1968
  17 Gioan Vũ Xuân Nghị Đặc trách Hà Phát 1978 30.05.2013
  18 Phaolô Nguyễn Nguyên Chánh xứ Đại Lộ 1977 11.11.2009
  19 Giuse Trần Phú Sơn Chánh xứ Kẻ Sặt 1958 30.09.1988
  20 Gioan Bt. Vũ Minh Tân Phó xứ Lộc Lâm 1982 30.05.2013
  21 Vinhsơn Đỗ Minh Thăng Phó xứ Bắc Hải 1979 30.05.2013
  22 Giuse Phạm Cao Thanh Chánh xứ Kim Bích 1948 15.04.1975
  23 Đaminh Trần Xuân Thảo Giáo xứ Hà Nội 1940 14.05.1968
  24 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ Phúc Lâm 1979 28.05.2016
  25 Phêrô Vương Văn Tuyên Giáo xứ Bắc Hải 1948 01.08.1981
  26 Giuse Lê Thái Văn Phó xứ Hà Nội 1981 30.05.2014
  27 Giuse Nguyễn Thế Vinh Chánh xứ Tây Hải 1954 11.02.1993

   

  6. Giáo hạt  Long Thành

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Giuse Đoàn Công Bình Chánh xứ Hiền Hòa 1969 30.09.2005
  2 Giuse Nguyễn Văn Cường Chánh xứ Cẩm Đường 1969 21.10.2005
  3 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Chánh xứ Thiên Bình 1961 25.01.1999
  4 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ Bác Ái 1972 08.08.2006
  5 Giuse Trần Văn Hàm Giáo xứ Thiên Phước 1938 24.12.1966
  6 Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Chánh xứ Thành Đức 1968 30.09.2005
  7 Phêrô Hà Thế Hiện Chánh xứ Thành Tín 1972 30.09.2005
  8 Giuse Nguyễn Văn Hoá Chánh xứ Văn Hải 1965 11.04.2002
  9 Antôn Đặng Minh Huấn Chánh xứ Thiên Ân 1958 23.10.1997
  10 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Chánh xứ Long Thành 1945 28.04.1972
  11 Giuse Dương Đức Hưng Chánh xứ Thành Tâm 1966 30.09.2005
  12 Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy Phó xứ Thiên An 1986 28.05.2016
  13 Đaminh Đặng Công Khanh Chánh xứ Thiên An 1977 19.06.2012
  14 Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch Chánh xứ Thiên Long 1977 30.05.2013
  15 Phêrô Trần Văn Minh Chánh xứ Truyền Tin 1980 19.06.2012
  16 Đaminh Đỗ Hữu Nam Chánh xứ Bình Sơn 1957 25.01.1999
  17 Giuse Đỗ Văn Nguyên Giáo xứ Thái Lạc 1942 20.05.1972
  18 Vinhsơn Vũ Xuân Nhân Chánh xứ Minh Long 1971 08.09.2008
  19 Đaminh Nguyễn Văn Phi Chánh xứ Liên Kim Sơn 1958 30.09.2005
  20 Gioan Bùi Sĩ Phước Chánh xứ Thái Lạc 1968 02.12.2004
  21 Giuse Phạm Công Quyền Phó xứ Hiền Hòa 1982 20.07.2017
  22 Giuse Nguyễn Văn Sáu Chánh xứ Sỹ Phước 1958 07.02.1996
  23 Đaminh Vũ Đình Thái Chánh xứ Hiền Đức 1950 07.02.1996
  24 Giuse Đỗ Mạnh Thái Chánh xứ Long Phước 1959 25.01.2000
  25 Simon Lê Thanh Thăng Chánh xứ Thiên Phước 1970 30.09.2005
  26 Giuse Đặng Quốc Thịnh Phó xứ Hiền Đức 1986 28.05.2016
  27 Giuse Trần Xuân Thịnh Chánh xứ Long Đức 1948 15.04.1975
  28 Phêrô Nguyễn Văn Thuyết Chánh xứ Thánh Linh 1974 08.09.2008
  29 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Chánh xứ Phaolô 1968 30.09.2005
  30 Giuse Trương Chí Tuệ Chánh xứ Thiên Lộc 1970 08.08.2006

   

  7. Giáo hạt Phú Thịnh

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Chánh xứ Bắc Hoà 1947 26.08.1979
  2 Giuse Dương Quang Bình Phó xứ Trà Cổ 1981 30.05.2013
  3 Giuse Nguyễn Tâm Chí Đặc trách Bùi Đệ 1973 08.09.2008
  4 Hiêrônimô Nguyễn Đình Công Chánh xứ Thịnh An 1971 30.09.2005
  5 Vinhsơn Dương Văn Đức Chánh xứ Thạch An 1973 19.06.2012
  6 Giuse Vũ Anh Dũng Phó xứ Thạch An 1983 30.05.2014
  7 Gioakim Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ Thuận An 1967 02.12.2004
  8 Gioan Trần Hoàng Giang Chánh xứ Xuân An 1980 28.06.2011
  9 Hiêrônimô Nguyễn Quang Hoà Chánh xứ Phú Sơn 1976 28.06.2011
  10 Giuse Đinh Nam Hưng Chánh xứ Bùi Chu 1944 29.04.1970
  11 Phêrô Huỳnh Bá Khá Chánh xứ Tân Thành 1968 08.08.2006
  12 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ Hiếu Liêm 1971 08.08.2007
  13 Giuse Đoàn Phi Long Chánh xứ Xuân Thịnh 1966 08.08.2006
  14 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ Quảng Biên 1958 25.01.1999
  15 Giuse Nguyễn Viết Sơn Chánh xứ Tân Bình 1975 08.09.2008
  16 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Vườn Ngô 1973 08.09.2008
  17 Phanxicô X. Võ Quang Thanh Chánh xứ Tân Hương 1958 30.11.1996
  18 Giuse Nguyễn Văn Thuận Phó xứ Thịnh An 1985 20.07.2017
  19 Giuse Đỗ Năng Thức Phó xứ Bùi Chu 1974 30.05.2014
  20 Giuse Nguyễn Văn Tịch Giáo xứ Thịnh An 1971 08.08.2006
  21 Gioan Bt. Trần Trọn Giáo xứ Quảng Biên 1938 26.05.1967
  22 Phaolô Bùi Quang Trung Chánh xứ Thiện An 1958 04.05.2001
  23 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Phó xứ Bùi Chu 1982 30.05.2013
  24 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Chánh xứ Trà Cổ 1960 04.05.2001
  25 Giuse Tạ Duy Tuyền Chánh xứ Tân Bắc 1966 02.12.2004
  26 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Chánh xứ Đồng Phát 1951 20.12.1980
  27 Đaminh Trịnh Đình Phó xứ Tân Bình 1984 28.05.2016
  28 Vinhsơn Hoàng Phong Phó xứ Đồng Phát 1979 30.05.2014

   

  8. Giáo hạt Phương Lâm

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ Văn Lâm 1969 11.04.2002
  2 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ Thọ Lâm 1969 11.04.2002
  3 Giuse Phạm Ngọc Duy Chánh xứ Đồng Hiệp 1961 04.05.2001
  4 Đaminh Trần Mạnh Duyên Chánh xứ Kim Lâm 1970 08.08.2006
  5 Gioan Bt. Nguyễn Đức Hiển Chánh xứ Tiên Lâm 1982 30.05.2013
  6 Gioan Phạm Thế Hiệu Chánh xứ Bình Lâm 1971 30.09.2005
  7 Micae Phạm Phi Hùng Chánh xứ Phú Lâm 1971 08.08.2006
  8 Gioan Boscô Mai Xuân Hữu Phó xứ Phú Lâm 1978 30.05.2013
  9 Phêrô Trần Anh Khôi Đặc trách Bàu Mây 1981 30.05.2013
  10 Martinô Ngô Hoàng Lâm Phó xứ Phương Lâm 1985 20.07.2017
  11 Augustinô Nguyễn Thứ Lễ Chánh xứ Tịnh Lâm 1971 08.09.2008
  12 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Đặc trách Mai Lâm 1970 08.08.2007
  13 Phanxicô X. Trần Văn Phan Chánh xứ Phương Lâm 1955 23.10.1997
  14 Giuse Bùi Tuấn Phong Phó xứ Bình Lâm 1983 30.05.2014
  15 Giuse Nguyễn Phong Phú Đặc trách Tân Lâm 1979 19.06.2012
  16 Laurensô Trần Thế Phước Chánh xứ Thạch Lâm 1978 28.06.2011
  17 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ Quang Lâm 1972 30.09.2005
  18 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Chánh xứ Bích Lâm 1974 08.09.2008
  19 Raymunđô Trần Quốc Thắng Chánh xứ Ngọc Lâm 1968 08.08.2006
  20 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Chánh xứ Hòa Lâm 1969 08.08.2006
  21 Đaminh Lê Văn Thông Chánh xứ An Lâm 1972 30.09.2005
  22 Phêrô Phạm Quốc Thuần Chánh xứ Xuân Lâm 1974 23.06.2010
  23 Đaminh Nguyễn Hữu Thức Phó xứ Ngọc Lâm 1985 20.07.2017
  24 Đaminh Lâm Sơn Thủy Phó xứ Bích Lâm 1979 30.05.2015
  25 Gioan Đào Xuân Trực Chánh xứ Giang Lâm 1970 23.06.2010
  26 Martinô Phạm Thiên Trường Phó xứ Thọ Lâm 1981 30.05.2014
  27 Giuse Phạm Quốc Tuấn Chánh xứ Trúc Lâm 1972 08.08.2006
  28 Phêrô Trần Quốc Tuấn Chánh xứ ĐakLua 1975 30.05.2013
  29 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ Hòa Lâm 1984 20.07.2017
  30 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ Đồng Hiệp 1979 30.05.2013
  31 Giuse Lê Trần Đình Chánh xứ Tà Lài 1977 28.06.2011

   

  9. Giáo hạt Phước Lý

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ Phước Lý 1967 25.01.2000
  2 Giuse Nguyễn Vinh Hạnh Chánh xứ Đại Điền 1978 19.06.2012
  3 Gioakim Nguyễn Văn Hiểu Giáo xứ Bắc Minh 1939 21.12.1967
  4 Gioan Bt. Hoàng Thanh Hoàn Chánh xứ Nghĩa Yên 1979 28.06.2011
  5 Philipphê Phạm Anh Hoàng Chánh xứ Vĩnh Phước 1977 28.06.2011
  6 Phêrô Nguyễn Phi Hoàng Chánh xứ Tân Tường 1980 28.06.2011
  7 Giuse Nguyễn Anh Hùng Chánh xứ Bắc Thần 1969 30.09.2005
  8 Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh Chánh xứ Mỹ Hội 1960 11.04.2002
  9 Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận Giáo xứ Nghĩa Yên 1944 28.04.1973
  10 Gioan TC. Nguyễn Thới Minh Chánh xứ Phước Khánh 1949 19.09.1987
  11 Giuse Đinh Trọng Nghĩa Chánh xứ Nghĩa Mỹ 1978 30.05.2013
  12 Phaolô Nguyễn Hữu Thời Giáo xứ Phước Khánh 1945 3/19/1974
  13 Phanxicô X. Bùi Quang Thụy Chánh xứ Bắc Minh 1972 30.09.2005
  14 Đaminh Lê Thanh Trưởng Chánh xứ Thị Cầu 1975 19.06.2012
  15 Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên Chánh xứ Nghĩa Hiệp 1976 28.06.2011
  16 Phêrô Trần Thanh Việt Chánh xứ Thiết Nham 1974 08.08.2007

   

  10. Giáo hạt Tân Mai

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Giuse Đặng Minh Chí Phó xứ Long Bình 1979 30.05.2013
  2 Giuse Nguyễn Khắc Chính Chánh xứ Phanxicô 1969 11.04.2002
  3 Phanxicô X. Trần Cao Cường Phó xứ Phanxicô 1984 20.07.2017
  4 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Chánh xứ Tân Mai 1968 11.04.2002
  5 Vinhsơn Nguyễn Thế Cường Phó xứ Bùi Vĩnh 1981 30.05.2013
  6 Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng Chánh xứ Gia Viên 1958 04.05.2001
  7 Gioan Bt. Nguyễn Thanh Hùng Chánh xứ Bùi Hưng 1969 08.08.2006
  8 Phêrô Nguyễn Phước Hưng Phó xứ Bùi Hiệp 1980 30.05.2013
  9 Giuse Nguyễn Hữu Khanh Chánh xứ Tân Lộc 1972 08.08.2006
  10 Giuse Phạm Huy Khôi Phó xứ Tân Mai 1978 30.05.2014
  11 Giuse Nguyễn Thanh Kiều Chánh xứ Bùi Vĩnh 1970 08.08.2007
  12 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ Bình An 1985 28.05.2016
  13 Đaminh Nguyễn Văn Lượng Chánh xứ Bùi Hiệp 1949 23.10.1997
  14 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Chánh xứ Thánh Đaminh 1959 25.01.2000
  15 Phaolô Lê Công Nguyên Chánh xứ Bùi Thượng 1973 08.09.2008
  16 Đaminh Nguyễn Kim Nhuận Giáo xứ Tân Mai 1945 28.11.1970
  17 Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước Chánh xứ Long Bình 1966 04.05.2001
  18 Giuse Lê Như Sắc Chánh xứ Trinh Vương 1948 07.02.1996
  19 Giuse Mai Phước Thắng Chánh xứ Micae 1974 19.06.2012
  20 Giuse Trần Quốc Thắng Chánh xứ Bùi Đức 1958 11.04.2002
  21 Giuse Đinh Ngọc Thành Phó xứ Thánh Đaminh 1984 20.07.2017
  22 Giuse Hà Duy Thi Phó xứ Tân Mai 1983 30.05.2013
  23 Giuse Bùi Nguyên Thoại Phó xứ Bùi Thái 1980 30.05.2014
  24 Giuse Phạm Đình Thước Chánh xứ Bùi Thái 1955 11.04.2002
  25 Giuse Lê Trọng Tiến Chánh xứ Thánh Giuse 1977 23.06.2010
  26 Giuse Nguyễn Việt Tiến Chánh xứ Bình An 1948 23.05.1976
  27 Giuse Nguyễn Cao Trí Phó xứ Tân Mai 1984 30.05.2015
  28 Giuse Nguyễn Xuân Triết Chánh xứ Xuân Hòa 1954 30.09.1988
  29 Phêrô Nguyễn Hoàng Việt Phó xứ Thánh Giuse 1984 20.07.2017
  30 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Chánh xứ Thiên Triều 1944 13.05.1972

   

  11. Giáo hạt Túc Trưng

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Antôn Trần Văn Bài Linh phụ Tu hội Bác Ái – Phú Dòng 1948 15.06.1975
  2 Giacôbê Trần Thái Bảo Phó xứ Thống Nhất 1980 30.05.2014
  3 Đaminh Đỗ Thanh Chương Chánh xứ Ngọc Thanh 1975 28.06.2011
  4 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức Chánh xứ Phú Thiện 1976 19.06.2012
  5 Bênêđictô Nguyễn Phi Hành Chánh xứ Na Goa 1951 25.01.2000
  6 Micae Nguyễn Chí Hùng Đặc trách Xuân Thanh 1971 08.08.2007
  7 Đaminh Nguyễn Quốc Hưng Chánh xứ Xuân Sơn 1979 30.05.2013
  8 Phanxicô X. Hoàng Văn Hương Chánh xứ Vĩnh An 1972 08.08.2007
  9 Giuse Vũ Văn Khải Chánh xứ Định Quán 1972 23.06.2010
  10 Giuse Phan Thế Khanh Phó xứ Định Quán 1976 30.05.2013
  11 Vinhsơn Trần Văn Lợi Chánh xứ Xuân Kiên 1977 30.05.2013
  12 Giuse Phạm Hoàng Minh Chánh xứ Tam Phú 1971 23.06.2010
  13 Phêrô Vũ Quang Nam Giáo xứ Túc Trưng 1955 30.06.1994
  14 Đaminh Đoàn Giang Sơn Chánh xứ Xuân Phú 1977 19.06.2012
  15 Gioan TC. Trần Kim Sơn Phó xứ Thánh Mẫu 1985 20.07.2017
  16 Phêrô Lưu Thành Tâm Chánh xứ La Ngà 1947 11.02.1993
  17 Tôma Nguyễn Duy Tân Phó xứ Suối Nho 1978 30.05.2013
  18 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Suối Nho 1969 02.12.2004
  19 Giuse Đinh Văn Thành Chánh xứ Đan Kar 1970 08.08.2006
  20 Giacôbê Lâm Văn Thế Chánh xứ Thống Nhất 1944 13.05.1972
  21 Phaolô Nguyễn Chí Thọ Phó xứ La Ngà 1981 30.05.2013
  22 Đaminh Võ Văn Thông Chánh xứ Phú Hòa 1954 11.04.2002
  23 Anrê Phạm Linh Tiên Chánh xứ Xuân Trường 1979 28.06.2011
  24 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Chánh xứ Túc Trưng 1960 02.12.2004
  25 Phêrô Nguyễn Văn Vàng Chánh xứ Thánh Mẫu 1948 14.01.1992
  26 Giuse Phạm Hoài Chánh xứ Gia Canh 1976 23.06.2010

   

  12. Giáo hạt Xuân Lộc

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức
  1 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Giáo xứ Quảng Xuân 1938 27.05.1964
  2 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Chánh xứ Thái Thiện 1980 28.06.2011
  3 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Chánh xứ Trung Ngãi 1964 02.12.2004
  4 Giuse Phạm Thanh Bình Chánh xứ Bảo Thị 1976 19.06.2012
  5 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ Nam Hà 1956 25.01.1999
  6 Gioakim Phan Công Chính Chánh xứ Bình Hòa 1972 08.08.2006
  7 Đaminh Hà Văn Chương Chánh xứ Suối Cả 1972 30.09.2005
  8 Giuse Đinh Mạnh Cường Chánh xứ Tân Ngãi 1969 08.08.2006
  9 Giuse Trần Lê Vương Đại Phó xứ Xuân Bắc 1981 30.05.2013
  10 Giuse Phạm Hữu Đạo Chánh xứ Bàu Cối 1966 08.08.2006
  11 Gioakim Phạm Thanh Điệp Phó xứ Xuân Triệu 1986 20.07.2017
  12 Phaolô Nguyễn Văn Đông Chánh xứ Hàng Gòn 1949 27.11.1975
  13 Giuse Đỗ Minh Đức Chánh xứ Xuân Triệu 1969 30.09.2005
  14 Phêrô Nguyễn Văn Đức Chánh xứ Thừa Đức 1960 30.09.2005
  15 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Chánh xứ Xuân Thiện 1974 11.11.2009
  16 Cosma Hoàng Văn Dũng Chánh xứ Xuân Đông 1978 19.06.2012
  17 Phêrô Phan Khắc Giữa Chánh xứ Bình Khánh 1970 30.09.2005
  18 Giuse Nguyễn Văn Hảo Chánh xứ Xuân Mỹ 1975 28.06.2011
  19 Martinô Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ Nam Hà 1981 30.05.2014
  20 Đaminh Trần Thái Hiệp Giáo xứ Xuân Khánh 1937 08.06.1963
  21 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Chánh xứ Xuân Khánh 1955 14.01.1992
  22 Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân Chánh xứ Gia Ray 1979 28.06.2011
  23 Giuse Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ Núi Đỏ 1978 19.06.2012
  24 Giuse Trần Văn Hùng Chánh xứ Xuân Bắc 1961 04.05.2001
  25 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ Russeykeo 1981 30.05.2014
  26 Phêrô Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Quảng Xuân 1973 19.06.2012
  27 Đaminh Trần Công Huynh Đặc trách Thừa Ân 1974 23.06.2010
  28 Phaolô Đinh Châu Khâm Chánh xứ Lang Minh 1976 23.06.2010
  29 Giuse Vinhsơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh Phó xứ Xuân Bình 1982 30.05.2014
  30 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ Suối Cát 1980 30.05.2014
  31 Giuse Đào Minh Lang Phó xứ Tam Thái 1981 30.05.2013
  32 Phêrô Cao Thọ Lành Chánh xứ Cẩm Tân 1954 11.02.1993
  33 Đaminh Trần Văn Liêm Chánh xứ Duyên Lãng 1943 29.04.1970
  34 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ Xuân Đường 1968 08.08.2006
  35 Tôma Nguyễn Minh Chánh xứ Xuân Quế 1943 14.05.1968
  36 Giuse Trần Minh Chánh xứ Xuân Tây 1975 23.06.2010
  37 Giuse Ngô Quang Nghĩa Chánh xứ Gia Lào 1980 28.06.2011
  38 Gioan Bt. Phạm Đức Nhân Chánh xứ Chà Rang 1972 11.11.2009
  39 Vinhsơn Trần Hải Ninh Chánh xứ Xuân Bình 1968 08.08.2006
  40 Phaolô Đoàn Thanh Phong Chánh xứ Russeykeo 1972 23.06.2010
  41 Giuse Bùi Trung Phong Giáo xứ Bảo Thị 1936 21.12.1968
  42 Giuse Phạm Thiên Hồng Phước Chánh xứ Xuân Nhạn 1978 23.06.2010
  43 Giuse Phạm Thanh Quang Chánh xứ Trảng Táo 1980 30.05.2013
  44 Đaminh Đỗ Đình Quát Đặc trách Xuân Hiệp 1978 28.06.2011
  45 Gioan Bt. Nguyễn Kinh Quốc Phó xứ Chính Tòa 1983 20.07.2017
  46 Phêrô M. Mai Văn Sâm Chánh xứ Bảo Vinh 1947 27.04.1974
  47 Giuse Phan Duy Sơn Phó xứ Đồng Tâm 1979 30.05.2014
  48 Giuse Nguyễn Minh Sơn Chánh xứ Đồng Tâm 1960 25.01.1999
  49 Phêrô Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ Suối Tre 1965 25.01.2000
  50 Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn Chánh xứ Tam Thái 1970 30.09.2005
  51 Đaminh Ngô Công Sứ Chánh xứ Chính Toà 1955 19.09.1987
  52 Gioan Bt. Phan Kế Sự Chánh xứ Hoàn Quân 1957 25.01.1999
  53 Đaminh Hà Thế Tâm Chánh xứ Hiệp Lực 1960 11.04.2002
  54 Giuse Nguyễn Duy Tân Chánh xứ Thọ Hòa 1968 08.09.2008
  55 Giuse-Đệ Nguyễn Văn Thanh Giáo xứ Xuân Bình 1944 19.12.1971
  56 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Chánh xứ Xuân Tôn 1975 23.06.2010
  57 Đaminh Phạm Hiến Thành Giáo xứ Xuân Bình 1938 27.05.1964
  58 Giuse Phạm Ngọc Thành Chánh xứ Núi Tung 1966 30.09.2005
  59 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành Chánh xứ Thái Xuân 1970 08.08.2006
  60 Giuse Hoàng Quang Thịnh Chánh xứ Xuân Thành 1975 19.06.2012
  61 Giuse Vũ Xuân Thực Phó xứ Chính Tòa 1977 30.05.2014
  62 Đaminh Phạm Ngọc Thủy Chánh xứ An Lộc 1966 11.04.2002
  63 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Chánh xứ Cáp Rang 1953 19.09.1987
  64 Giuse Mai Thanh Trường Chánh xứ Tân Phú 1946 24.12.1973
  65 Giuse Đinh Thế Truyền Chánh xứ Thọ Lộc 1969 08.08.2006
  66 Gioan Bt. Lại Anh Tuấn Chánh xứ Suối Cát 1955 22.09.1994
  67 Phaolô Lê Văn Vĩnh Chánh xứ Tân Hữu 1972 08.09.2008
  68 Gioan Bt. Phạm Phi Chánh xứ Xuân Bảo 1971 08.09.2008

   

  13. Quý Cha Giáo Đại Chủng Viện

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Sinh Chịu Chức
  1 Giuse Nguyễn Hữu Châu 1974 08.08.2007
  2 Đaminh Nguyễn Trí Dụng 1958 22.09.1994
  3 Phêrô Hà Hương Giang 1971 08.09.2008
  4 Giuse Đinh Văn Huấn 1956 11.05.1991
  5 Phêrô Nguyễn Huệ 1957 25.01.2000
  6 Marcô Nguyễn Tuyến Huyên 1947 11.05.1991
  7 Giuse Đoàn Xuân Linh 1976 23.06.2010
  8 Giuse Trần Quang Minh 1964 02.12.2004
  9 Giuse Bùi Duy Nghiên 1973 23.06.2010
  10 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25.01.2000
  11 Phaolô Nguyễn Ngọc Phương 1971 30.09.2005
  12 Giuse Phạm Anh Quốc 1975 08.09.2008
  13 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Giám đốc 1955 22.09.1994
  14 Martinô Phạm Phú Thứ 1973 08.09.2008
  15 Gioan Trần Văn Thức 1962 08.09.2000
  16 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn 1968 25.01.2000
  17 Giuse Hoàng Đức 1974 08.08.2007
  18 Gioan Bt. Nguyễn Đăng Tuệ 1957 19.09.1987
  19 Phêrô Nguyễn Quốc Việt 1969 08.08.2007

   

  14. Quý Cha làm việc tại Tòa Giám Mục

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Sinh Chịu Chức
  1 Giuse Nguyễn Thanh Bình 1978 19.06.2012
  2 Đaminh Quách Duy Hợp 1977 23.06.2010
  3 Phanxicô X. Đỗ Đức Lực 1963 08.08.2007
  4 Giuse Nguyễn Tiến Thịnh 1967 02.12.2004
  5 Gioan Bt. Phạm Ngọc Toán 1986 20.07.2017
  6 Giuse Nguyễn Văn Việt 1972 30.09.2005

   

  15. Quý Cha Nhà hưu Giáo Phận

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Sinh Chịu Chức
  1 Giuse Hoàng Đức An 1940 14.05.1968
  2 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh 1922 17.05.1955
  3 Micae Hoàng Đình Cung 1933 16.07.1959
  4 Giuse Phạm Chí Cường 1938 28.04.1964
  5 Đaminh Bùi Phúc Dinh 1930 27.05.1961
  6 Đaminh Nguyễn Đính 1947 28.04.1973
  7 Giuse Nguyễn Kim Đoan 1940 29.04.1969
  8 Phêrô Khổng Văn Giám 1930 03.10.1958
  9 Gioan Bt. Trần Văn Hộ 1927 27.07.1958
  10 Vinhsơn Phạm Liên Hùng 1942 29.04.1967
  11 Giuse Phạm Viết Hưng 1942 11.02.1993
  12 Tôma Lâm Văn Kinh 1938 29.04.1967
  13 Phaolô Nguyễn Văn Nhân 1942 14.05.1968
  14 Giuse Nguyễn Thanh Quang 1938 29.04.1965
  15 Gioakim Nguyễn Văn Quới 1940 29.04.1970
  16 Matthêu Bùi Tiến San 1943 14.05.1968
  17 Giuse Phạm Hùng Sơn 1956 09.06.1990
  18 Gioakim Nguyễn Văn Thái 1938 29.04.1966
  19 Tôma Aquinô Nguyễn Văn Thân 1940 14.05.1968
  20 Antôn Nguyễn Văn Thục 1941 14.05.1968
  21 Phêrô Thức 1934 14.07.1962
  22 Phêrô Trần Văn Tiến 1946 12.04.1976
  23 Vinhsơn Đặng Văn 1938 29.06.1968
  24 Micae Phạm Bá Tước 1933 30.05.1964

   

  16. Quý Cha Du học

  Stt Tên Thánh Tên họ Tên Hiện nay Tại Sinh Chịu Chức
  1 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh  Du học Phi Luật Tân 1972 30.09.2005
  2 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Truyền giáo HongKong 1978 30.05.2013
  3 Giuse Hà Đăng Định  Du học Rôma 1970 08.09.2008
  4 Phêrô Phạm Hoàng Vũ Đương  Du học Pháp 1982 30.05.2013
  5 Phanxicô X. Nguyễn Duy Hải Truyền giáo Canada 1981 30.05.2013
  6 Phaolô Đinh Chí Hiền  Du học Hoa Kỳ 1977 19.06.2012
  7 Giuse Bùi Quang Huy  Du học Hoa Kỳ 1979 28.06.2011
  8 Phaolô Trần Minh Khánh  Du học Rôma 1978 30.05.2015
  9 Phêrô Nguyễn Quang Khương  Du học Pháp 1975 23.06.2010
  10 Giuse Lê Văn Lập  Du học Anh 1981 30.05.2014
  11 Phêrô Ngô Minh Nhật  Du học Hoa Kỳ 1981 30.05.2015
  12 Giuse Tống Hữu Phú  Du học Phi Luật Tân 1985 28.05.2016
  13 Giuse Nguyễn Văn Quang  Du học Rôma 1972 08.09.2008
  14 Giuse Nguyễn Duy Tâm Truyền giáo HongKong 1981 30.05.2013
  15 Giuse Mai Văn Thế Truyền giáo HongKong 1983 30.05.2013
  16 Giuse Đỗ Mạnh Thịnh  Du học Rôma 1970 08.08.2007
  17 Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng  Du học Rôma 1982 30.05.2013
  18 Phaolô Nguyễn Thiên  Du học Phi Luật Tân 1979 28.06.2011
  19 Giuse Phạm Quốc Tuấn  Du học Rôma 1982 30.05.2014

  Hot Topics

  Related Articles