More

  Linh mục đoàn giáo phận Vinh

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở
  ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp 1945 1972 Toà Giám Mục
  ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 1927 1960 Toà Giám Mục
  ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên 1965 1999 Toà Giám Mục
  GB Nguyễn Ái Đan Sa
  Phêrô Mai Xuân Ái 19/6/2010 Chánh xứ Xuân Hòa
  Phêrô Lê Xuân An 20/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Lãng Điền
  G.B. Nguyễn Duy An – OFM 1973 2008
  Antôn Trần Minh An 1971 2001 Chánh xứ Tam Đa
  Phêrô Hồ Văn An 1974 2008 Đạo Đồng
  Fx. Nguyễn Hồng Ân 10/1/1975 2014 Chánh VP
  Phó Chưởng Ấn
  TGM
  Phêrô Nguyễn Ngọc Ánh – MF
  Giuse Hồ Ngọc Bá 1932 1965 Hưu Làng Anh
  G.B. Nguyễn Khắc Bá 1964 1997 ĐCV Vinh Thanh
  Antôn Nguyễn Xuân Bá 19/05/1976 14/11/2016 Chánh xứ Quý Hòa
  Phêrô Lê Đức Bắc – SVD 1975 Chánh xứ Đồng Lèn
  Giuse Nguyễn Công Bắc 1973 2001 Chánh xứ Cầu Rầm
  Micae Trần Phúc Bách 4/8/1976 23/12/2012 Chánh xứ Tân Thành
  Micae Hồ Thái Bạch 1942 1994 Chánh xứ Thanh Hà
  Phêrô Ngô Thế Bính 1973 2006 Chánh xứ Hà Lời – 0982.742.502
  Giuse Nguyễn Công Bình 1971 2001 Chánh xứ Trung Nghĩa 0982553254
  Giuse Cao Đình Cai 1933 1965 Chánh xứ
  Phêrô Trần Phúc Cai 19/6/2010 Chánh xứ Thu Chỉ
  Phêro Nguyễn Đăng Cao 1938 1967 Hưu TGM
  Giuse Nguyễn Đình Cao – FM
  Phaolô Bùi Đình Cao 1966 1997 ĐCV Vinh Thanh
  Phêrô Lê Nam Cao 1964 1997 Chánh xứ Hướng Phương
  Gioan Trần Minh Cẩn 1941 1994 Chánh xứ Bình Thuận Xuân Tình
  Gioan Nguyễn Văn Chất 1938 1971 Hưu Ngọc Long
  Phêrô Thân Văn Chất 1942 1975 Cam Lâm
  G.B. Lê Trọng Châu 1967 1997 Chánh xứ Lộc Thuỷ
  Giaxinto Võ Thanh Châu – SVD SVD
  G.B Nguyễn Quyết Chiến – CM 1975 Làng Nam
  Fx. Trần Minh Chiến 25/12/1979 2014 Chánh xứ Làng Anh
  Phêrô Trần Phúc Chính 1943 1994 Chánh xứ Mỹ Lộc [email protected]
  Giuse Nguyễn Văn Chính 1975 2008 Chánh xứ Nghi Lộc
  Phêrô Nguyễn Xuân Chính 1944 1979 Phú Linh
  Phêrô Thân Văn Chính 28/12/1981 14/11/2016 Chánh xứ Liên Hòa
  G.B. Nguyễn Viết Công 1973 2001 Chánh xứ Cồn Cả 0982.453.373
  Antôn Trần Văn Công 1971 2001 Chánh xứ Kẻ Dừa
  Antôn Võ Thành Công 19/6/2010 Chánh xứ Đá Nện
  Phêrô Hoàng Biên Cương 1970 2001 Quản xứ & Hạt Kỳ Anh
  Antôn Nguyễn Khánh Cương 10/2/1976 23/12/2012 Quản xứ Thổ Hoàng
  Kẻ Vang
  G.B. Bùi Khiêm Cường 01/09/1981 14/11/2016 Chánh xứ Hoành Sơn
  Giuse Phan Văn Danh 02/09/1980 14/11/2016 Chánh xứ Bùi Ngõa
  Micae Trần Văn Dâng 3/7/1974 23/12/2012 Du học Rú Đất
  Antôn Hoàng Tiến Diễn 1942 1994 Nhân Thọ
  Phaolô Trần Ngọc Du 1967 2001 Chánh xứ Thanh Dạ
  Phaolô Đinh Văn Dũng Phó xứ Nghĩa Yên
  Micae Hồ Trung Dũng 12/11/1980 14/11/2016 Chánh xứ Sơn La
  Fx Nguyễn Tiến Dũng 1/3/1980 23/12/2012 Chánh xứ Vạn Thành
  Paul. Vũ Đình Dũng 10/10/1978
  Ph.X Phan Khánh Dư – SDB 1969 Chánh xứ Dũ Yên
  G.B. Nguyễn Minh Dương 1973 2004 Chánh xứ Hương Bình
  G.B. Hoàng Đông Dương 1972 2006 ĐCV
  Phêrô Nguyễn Văn Duyệt 1941 1979 Thượng Nguyên
  Phêrô Nguyễn Đại 1958 2000 Chánh xứ Gia Hưng
  F.X. Nguyễn Tất Đạt (SVD) Quản xứ Kim Cương
  Giuse Nguyễn Đăng Điền 1934 1966 Nghi Lộc
  Micae Trần Định 19/6/2010 Chánh xứ Kẻ Đọng [email protected]
  Phêrô Nguyễn Xuân Đình 1969 2001 Chánh xứ Hòa Ninh
  Antôn Nguyễn Văn Đính 1972 2001 Thuận Nghĩa
  Antôn Nguyễn Văn Định 12/02/1982 14/11/2016 Chánh xứ Làng Rào
  Antôn Nguyễn Văn Đoàn 05/06/1979 14/11/2016 Chánh xứ Phương Mỹ
  Vinh Sơn Cao Dương Đông 10/7/1976 23/12/2012 Chánh xứ Thanh Thủy
  Phêrô Nguyễn Ngọc Đông 12/06/1979 14/11/2016 Phó xứ Nhân Thọ
  G.B. Nguyễn Kim Đồng 1972 2001 Du Học TGM
  Giuse Trần Văn Đồng 2014 ĐCV
  Phêrô Nguyễn Đoài 2/3/1979 23/12/2012 Du học [email protected]
  G.B. Đinh Công Đoàn 1967 1997 Chánh xứ Lộc Thủy
  Phêrô Phan Văn Đồng 1974 2006 Chánh xứ Cửa Sót
  Giuse Phạm Minh Đức 1945 1999 Duỡng Bệnh
  Giuse Trần Minh Đức 1942 1981 Qua đời Văn Hạnh
  FX Nguyễn Minh Đức OP Phó xứ Trung Song
  Jos. Lê Văn Đương 12/11/1976 Phó xứ
  Quản xứ
  Hậu Thành
  Đống Kén
  Antôn Nguyễn Thanh Đương 1941 1994 Chánh xứ Lâm Xuyên
  Phêrô Nguyễn Ngọc Giao 19/6/2010 Chánh xứ Trang Nứa [email protected]
  Fx. Phan Đình Giáo 3/12/2014 Chánh xứ Cẩm Trường
  Phêrô Nguyễn Văn Hà 1970 2008 Mẫu Lâm
  G.B. Cao Xuân Hành 1930 1965 Hưu Phương Mỹ
  GB Cao Đình Hải 3/2/1975 23/12/2012 Xuân Sơn
  Giuse Chu Quang Hải Chánh xứ Đá Nện Dòng Phanxicô
  Antôn Đậu Quang Hải 1934 1990
  Phaolô Nguyễn Thanh Hải – OFM Chánh xứ Gia Hòa
  Jos. Nguyễn Văn Hảo 3/12/2014 Chánh xứ Hà Lời
  Antôn Lâm Văn Hân 19/6/2010 Làng Truông
  Giuse Trương Văn Hân 22/10/1981 14/11/2016 Phó xứ Xã Đoài
  Giuse Ngô Văn Hậu 1967 1998 Chánh xứ Quy Hậu
  Phêrô Nguyễn Huy Hiền 19/6/2010 Chánh xứ Tân Phương
  Giuse Nguyễn Văn Hiệu 1974 2005 Xuân Phong
  Giuse Phan Văn Hiệu 1974 2008 Chánh xứ Chày
  Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu – OFM Chánh xứ Bố Sơn
  Phaolô Nguyễn Văn Hiểu 1975 2004 Chưởng Ấn TGM [email protected]
  Antôn Hoàng Trung Hoa 19/6/2010 Chánh xứ Lưu Mỹ
  Phêrô Trần Cầu Hoa 19/05/1980 14/11/2016 PGĐ Tiền Chủng Viện
  Gioan Nguyễn Văn Hoan 1976 2008 Chánh xứ Tĩnh Giang Kim Lâm
  Phêrô Nguyễn Xuân Hoan 1942 1999 Quèn Đông
  Giuse Trần Văn Học 11/02/1973 14/11/2016 Trưởng Ban Truyền Thông
  Giuse Phạm Hòa 12/7/1977 23/12/2012 Chánh xứ Hòa Bình
  Phêrô Nguyễn Huy Hoàng 1941 1994 Chánh xứ Kim Lâm
  Antôn Nguyễn Văn Hoàng 1960 1994 Chánh xứ Kẻ Tùng
  G.B Trần Huy Hoàng – (?) 1966 Tân Phong
  Martin Nguyễn Xuân Hoàng 1957 1994 Bảo Nham
  Phaolô Nguyễn Xuân Hóa 1960 1997 Chánh xứ Tràng Đình
  Giuse Nguyễn Xuân Hóa 1930 1992 Hưu La Nham
  Antôn Nguyễn Xuân Hồng 5/9/1980 23/12/2012 Chánh xứ Thọ Ninh
  Cyrillô Trần Đức Hồng 1947 2007
  Giuse Trần Minh Hồng 1964 1997 Chánh xứ Ninh Cường
  Phêrô Lê Thanh Hồng 1972 2004 Chánh xứ Minh Cầm Tam Toà
  G.B. Lưu Ngọc Hùng 15/02/1980 14/11/2016 Chánh xứ Kim Sơn
  G.B. Nguyễn Ngọc Hùng 05/02/1981 14/11/2016 Chánh xứ Thọ Vực
  Antôn Nguyễn Văn Hùng 10/10/1980 23/12/2012 Phúc Lộc
  Phêrô Nguyễn Văn Hùng 19/6/2010 Phó xứ Hoà Ninh
  Diên Trường
  Pet. Thân Văn Hùng 3/12/2014 Quản xứ Xuân Tình
  F.X. Phạm Văn Hứa 1946 1999 Quản xứ Vạn Căn
  Antôn Phạm Thế Hưng 1971 2006 Lạc Sơn 0987.954.779
  Phêrô Nguyễn Hương 1973 2001 Du Học
  Phêrô Nguyễn Văn Hương 1973 TGM
  Giuse Trần Thanh Hương 1935 1966 Hưu TGM
  Micae Hoàng Xuân Hường 1968 2001 Chánh xứ Văn Hạnh
  Ph.X. Hoàng Sỹ  Hướng 1967 1997 Chánh xứ Quy Chính
  G.B. Nguyễn Duy Hướng 24/07/1981 14/11/2016 Chánh xứ Kẻ Vang
  Gioan Nguyễn Phương Hướng 1970 2001 Chánh xứ Đồng Tróc
  Antôn Phạm Đức Hưởng 1944 1994 Mỹ Hòa
  Phêrô Trần Ngọc Hưởng 1975 2008 Chánh xứ Kinh Nhuận
  Gioan Nguyễn Văn Hữu 1977 2004 Chánh xứ Văn Phú 0913.368.456 – [email protected]
  Gioan Ðinh Văn Huy 01/08/1978 14/11/2016 Chánh xứ Kẻ Mui
  Phêrô Hồ Sĩ Huyền 15/1977 23/12/2012 Phó xứ
  Phụ Trách
  Quang Lãng
  Đồng Lam
  G.B. Nguyễn Xuân Huyền 1963 1994 TGM nghỉ chữa bệnh
  Đaminh Phạm Xuân Kế 1966 1999 Chánh xứ Đông Tháp
  Giuse Nguyễn Văn Kha SVD Phó xứ Đồng Lèn
  Phaolô Nguyễn Văn Khai 1972 2005 Du Học
  Phêrô Khanh Nguyễn Duy Khanh 1971 2001 Chánh xứ Vạn Phần
  Ant. Trương Văn Khẩn 3/12/2014 Chánh xứ Đạo Đồng
  Đaminh Phạm Đăng Khoa – CM 1973 Chánh xứ Nghĩa Thành
  G.B. Nguyễn Văn Kính 1924 2008 Hưu Toà Giám mục
  Phêrô Nguyễn Ðức Kiên 27/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Vĩnh Giang
  Ant. Lê Mạnh Kiện 3/12/2014 Chánh xứ Yên Lý
  Giuse Nguyễn Ðình Kính 14/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Hậu Thành
  Giuse Hồ Đức Ký Phụ tá Bố Sơn
  Phêrô Trần Đình Lai 1973 2005 Chánh xứ Đông Yên
  Gioan Trần Thanh Lan 1944 1999 Lộc Mỹ
  Giuse Hoàng Thái Lân 1962 1994 Chánh xứ Bột Đà
  Giac. Nguyễn Quang Lành 1960 1997 Chánh xứ Mành Sơn
  G.B. Hoàng Xuân Lập 1977 2008 Chánh xứ Yên Đại
  Giuse Trần Ngọc Liêm 1949 2008 Thanh Tân
  Giuse Nguyễn Ngọc Liêm 1976 2006 Chánh xứ Yên Lưu
  Phêrô Nguyễn Văn Liêm 19/6/1977 23/12/2012 Chánh xứ Trung Song
  Đa Minh Kiều Ngọc Linh – MF
  Giuse Nguyễn Đình Linh 1947 1999 Chánh xứ Bến Đén
  G.B. Nguyễn Ðình Lĩnh 24/04/1977 14/11/2016 Chánh xứ Phù Long
  Jos. Nguyễn Hồng Lĩnh 3/12/2014 Chánh xứ Chúc A
  Giuse Trần Văn Lợi 1969 2004 Chánh xứ Thanh Xuân Tràng Đình
  G.B. Phạm Quang Long 1965 2006 Chánh xứ Minh Tú [email protected]
  Gioan Trần Quốc Long 1943 1994 Chánh xứ Mỹ Khánh
  Tôma Nguyễn Bá Lộc 1973 2008 Thọ Ninh
  Antôn Lê Công Lượng 20/8/1978 23/12/2012 Chánh xứ Xuân Kiều Trang Nứa
  Phêrô Nguyễn Lượng 7/12/1979 23/12/2012 Chánh xứ Thủy Vực
  Trừng Hải
  F.X. Nguyễn Văn Lượng 1973 2008 GĐ Trụ Sở Vinh Sài Gòn
  G.B. Nguyễn Đình Lưu – MF Chánh xứ Trung Hòa
  Phêrô Nguyễn Huy Lưu 19/6/2010 Chánh xứ Vĩnh Hội
  Antôn Hoàng Đức Luyến 1957 1994 Chánh xứ Xuân Sơn
  Giuse Ngô Xuân Luyện 1919 1952 Hưu Nghĩa Yên
  Giuse Trần Đức Mai 1974 2004 An Nhiên
  Antôn Đậu Thanh Minh 1972 2008 Chánh xứ Nhượng Bạn Đan Sa
  Phanxicô Xaviê Đinh Văn Minh 19/6/2010 Quản xứ Đăng Cao
  Giuse Nguyễn Quang Minh  04/12/1975 14/11/2016 Chánh xứ Tân Diên
  Antôn Trần Văn Minh 1963 1997 < Dưỡng Bệnh>
  JB. Nguyễn Ngọc Minh 3/12/2014 Phó xứ Thanh Dạ
  Antôn Đặng Hữu Nam 1976 2008 Chánh xứ Phú Yên Bình Thuận
  Luca Nguyễn Ngọc Nam 1977 2006 Chánh xứ Xuân Mỹ
  Yên Lạc
  Giuse Nguyễn Viết Nam 1967 2008 < Du Học > 0978.442.186
  JB. Ngô Năng 3/12/2014 Chánh xứ Hội Nguyên
  Micae Trần Trung Năng 10/5/1977 23/12/2012 Chánh xứ Tân Phong
  G.B. Nguyễn Ngọc Nga 1966 1999 Chánh xứ Tân Sơn (?) Dũ Thành
  Lu-y Nguyễn Văn Nga 1973 2004 Chánh xứ Lập Thạch
  Phêrô Nguyễn Ðức Nghĩa 07/10/1981 14/11/2016 Chánh xứ Tam Trang
  G.B.Nguyễn Ðức Nghĩa  02/04/1973 14/11/2016 Phó xứ Ngọc Liễn
  Phêrô Hoàng Anh Ngợi 1968 2001 Chánh xứ Vĩnh Luật [email protected]
  [email protected]
  Giuse Trần Đức Ngợi 1972 2008 Chánh xứ Trại Lê
  Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ 19/6/2010 Chánh xứ Đông Kiều
  Paul. Phan Thành Ngữ 3/12/2014 Chánh xứ Xuân Am
  Giuse Hoàng Đức Nhân 1977 2007 Chánh xứ Mỹ Dụ 0976.061.530  –   [email protected]
  Jos. Nguyễn Đức Nhân 3/12/2014 Chánh xứ Kẻ Gai
  Raphael Trần Xuân Nhàn 1953 1999 Chánh xứ Phúc Yên Lộc Mỹ
  Phêrô Dương Sỹ Nho 1974 24/11/2013 Chánh xứ Tân Hội
  Phêrô Nguyễn Sỹ Nho 1933 1966 Hưu Trang Cảnh
  Gioan Nguyễn Văn Niên 19/6/2010 Chánh xứ Quan Lãng
  Antôn Trần Văn Niên 1976  2006 Chánh xứ La Nham
  Phêrô Nguyễn Văn Ninh 01/02/1979 14/11/2016 PGĐ Tiền Chủng Viện
  Phaolô Chu Đức Phái 1968 1998 Đức Lân
  Gioan Nguyễn Hồng Pháp 1958 1994 Chánh xứ Trung Hậu
  Phêrô Hoàng Quốc Phong 1971 2008 Chánh xứ Hòa Thắng
  Phaolô Nguyễn Đình Phú 1972 2006 Chánh xứ Đông Tràng Dũ Lộc
  Phêrô Nguyễn Văn Phú 1966  2006 Chánh xứ Tân Mỹ [email protected]
  Antôn Hoàng Sỹ Phúc 19/6/2010 Chánh xứ Cẩm Sơn
  Giuse Trần Văn Phúc 1972  2006 Thượng Bình
  Giuse Trần Trung Phụng 1957
  Giuse Phan Sĩ Phương 1967 1998 Tân Lộc
  Jos. Nguyễn Duy Phương 3/12/2014 Chánh xứ Mô Vĩnh
  Giuse Nguyễn Xuân Phương 1968 2008 Nhân Hòa
  Paul. Phạm Trọng Phương 3/12/2014 Phó xứ
  Quản nhiệm
  Quan Lãng
  Con Cuông
  [email protected]
  G.B. Lê Bá Phượng 1964 1994 Chánh xứ Chân Thành
  Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng 1956 1994 Chánh xứ Tân Yên
  Giuse Phạm Ngọc Quang 1972 2004 Quản xứ Yên Lạc
  Pet. Nguyễn Văn Quang 3/12/2014 Phó GĐ Tiền Chủng Viện
  Phaolô Nguyễn Văn Quang 1973 2006 ĐCV
  Giuse Nguyễn Văn Quy Quản xứ Cự Tân
  Giuse Trần Mạnh Quý 1969 2001 Đông Cường
  Phêrô Nguyễn Xuân Quý 1954 1994 Chánh xứ Thượng Nậm
  Gioan Nguyễn Đức Quyến 1963 1997 Quản nhiệm Bắc Thịnh
  Phêrô Nguyễn Quyền 1947 1994 Chánh xứ Phú Vinh 098-500-4755 – [email protected]
  FX Phan Văn Quyền 1/1/1978 23/12/2012 Chánh xứ Rú Đất Thanh Xuân
  FX. Đinh Văn Quỳnh 1970 2001 Chánh xứ Cửa Lò Tĩnh Giang
  Pet. Nguyễn Xuân Sang 3/12/2014 Phó xứ Tân  Mỹ
  Phêrô Nguyễn Hữu Sáng – CM 1970 Chợ Sàng
  Phaolô Nguyễn Minh Sáng 19/6/2010 Chánh xứ Phù Kinh
  G.B. Nguyễn Vạn Sáng 1978 2008 Văn Thành
  Phúc Yên
  Phêrô Phan Văn Sen 1976 2006 Chánh xứ Vĩnh Phước
  Phêrô Đinh Bạt Song 1977 2006 Chánh xứ Xuân An Mô Vĩnh
  Phêrô Nguyễn Văn Sơn 1974 2004 Thuận Giang
  AnTôn Đặng Đình Sỹ – OFM 1966 Trại Gáo
  Phaolô Đậu Tiến Sỹ 19/6/2010 Chánh xứ Đức Vọng
  G.B. Nguyễn Thụy Sỹ 1962 1997 Chánh xứ Phi Lộc
  Phaolô Nguyễn Thiện Tạo 9/3/1978 11/5/2014
  Antôn Hoàng Minh Tâm 1945 1994 Phó xứ Hướng Phương
  F.X. Võ Thanh Tâm 1932 1963 < Hưu > TGM
  Phêrô Nguyễn Văn Tâm 1971 2004 Quản xứ Kẻ Đông [email protected] – 098-498-4371
  Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm 1970 2001 ĐCV
  Phêrô Phan Văn Tập 1960 1994 Ngô Xá
  Giuse Nguyễn Hồng Thanh 1929 1961 Hưu Thanh Dạ
  Antôn Nguyễn Quang Thanh 1972 2006 Quản xứ Ngọc Liễn
  Antôn Nguyễn Văn Thanh 1974 2006 Chánh xứ Phú Linh
  Phêrô Trần Văn Thanh 19/6/2010 Phó xứ Ngọc Liễn
  Phêrô Nguyễn Như Thao 01/01/1968 14/11/2016 Chánh xứ Đồng Vông
  Phêrô Phan Văn Thái 1930 1962 Hưu Kỳ Anh
  Phêrô Lưu Văn Thành 1961 2000 Thượng lộc 0979.130.641
  Phêrô Trần Văn Thanh 1975 TGM
  Phêrô Trần Văn Thành 1975 2008 Chánh xứ Tam Tòa
  Antôn Nguyễn Đình Thăng 1964 1994 Chánh xứ Mỹ Yên
  Giuse Trần Nam Thắng 1965 1999 Đồng Sơn
  Giuse Nguyễn Văn Thắng 1972 2001 Cộng Đoành Lòng Chúa Thương Xót
  Giuse Phan Văn Thắng 1969 1988 Hội Yên
  Giac. Nguyễn Trọng Thể 1934 1992 Xuân Hòa
  Thanh Hải
  G.B. Nguyễn Thanh Thiên 20/01/1980 14/11/2016 Chánh xứ Phú Xuân
  Phaolô Nguyễn Chí Thiện 19/6/2010
  Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 14/11/2016 Sen Bàng
  Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 14/11/2016 Sen Bàng
  An Tôn Hồ Hữu Thông – OP
  Giuse Phan Duy Thông 1936 1990 Nghĩa Yên
  Jos. Trần Thuật 3/12/2014 Chánh xứ Dũ Lộc
  Gioan Baotixia Nguyễn Đình Thục 19/6/2010 Quản nhiệm Song Ngọc
  Bênađô Trần Xuân Thùy 1976 2008 Du Học
  Giuse Trương Văn Thực  20/02/1983 14/11/2016 Chánh xứ Cồn Nâm
  Giáp Tam
  Giuse Nguyễn Văn Thương 25/10/1976 14/11/2016 Chánh xứ Trang Đen
  Phaolô Nguyễn Xuân Tính 1963  2007 Khe Sắn
  Ant. Nguyễn Thanh Tịnh 3/12/2014 Chánh xứ Cồn Sẻ
  Vĩnh Phước
  Jos. Hoàng Đại Tĩnh 3/12/2014 Chánh xứ Tri Bản
  Giuse Tô Văn Toản 08/01/1981 14/11/2016 Phó xứ Yên Đại
  Antôn Trần Quốc Toản Chánh xứ Dũ Thành
  Giuse Nguyễn Tràng 1924 1960 Hưu Trung Hậu
  Bênađô Vũ Sỹ Tráng 1945 1999 Chánh xứ Vĩnh Yên Cự Tân
  Phêrô Đậu Đình Triều 1923 1957 Hưu Văn Hạnh
  Paul. Vũ Văn Triều 3/12/2014 Chánh xứ Kim Lũ
  G.B. Trần Văn Trinh 1963 1997 Chánh xứ Tiếp Võ
  Phêrô Trần Phúc Trì 02/09/1979 14/11/2016 Chánh xứ Đông Cường
  Giuse Phạm Ðình Trị 02/08/1977 14/11/2016 Chánh xứ Tân Vĩnh
  Giuse Phan Đình Trung 1970 2008 Thịnh Lạc
  Antôn Nguyễn Quang Trung 19/6/2010 Chánh xứ Vạn Lộc
  Giuse Nguyễn Quang Trung 1972 2001 Chánh xứ Dĩ Lễ
  Jos. Trần Chính Trực 3/12/2014 Chánh xứ Tân Hội [email protected]
  Giuse Chu Ðình Trường 17/01/1982 14/11/2016 Chánh xứ Bàn Thạch
  Phaolô Hồ Văn Trường 19/10/1980 14/11/2016 Chánh xứ Yên Hòa
  Phêrô Lê Hữu Trường 31/07/1975 14/11/2016 Chánh xứ Khe Gát
  Antôn Lê Xuân Trường 1975 24/11/2013 Chánh xứ Yên Lĩnh
  Giuse Trương Văn Trường 1974 2005 Chánh xứ Lộc Mỹ Chúc A
  Giuse Nguyễn Anh Tuấn 1972  2006 Chánh xứ Xuân Phong Kẻ Gai
  G.B. Nguyễn Huy Tuấn 1972 2004 Tràng Lưu 0976.042.469
  Giaon Nguyễn Khắc Tuấn – OP 1974 OP Xuân An
  Antôn Nguyễn Quang Tuấn 1974 2006 Chánh xứ Trang Cảnh Đông Yên
  Gioan Nguyễn Quốc Tuấn 12/10/1980 23/12/2012 Du học Ngọc Liễn
  Phêrô Bùi Minh Tuệ 1970 2008 Sơn Trang
  Fx. Chu Đức Tuệ 3/12/2014 Chánh xứ Yên Thịnh
  Phêrô Phạm Huy Tường 1932 1966 Hưu TGM
  G.B. Nguyễn Minh Tường 1966 1999
  Phêrô Nguyễn Thái Từ 1954 1994 Quản xứ & Hạt Nghĩa Yên
  G.B. Hoàng Văn Tự 10/10/1982 14/11/2016 Chánh xứ Hòa Mỹ
  Phêrô Trần Tùng 1941 1994 Gia Phổ
  Antôn Trần Đình Văn 1975 2004 Chánh xứ Vĩnh Hòa
  Phêrô Nguyễn Văn Viên 1965 1999 ĐCV Vinh Thanh
  Phêrô Ngô Đức Viết 1959 2008 Chánh xứ Hiền Môn
  Giêrađô Nguyễn Nam Việt 1973 2006 Phụ trách TT TGM [email protected]
  Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh 1971 1999 Chánh xứ Ngọc Long 091-262-6448 – [email protected]
  Phêrô Nguyễn Văn Vinh 1966 1999 Chánh xứ Xã Đoài Tổng Đại Diện vùng Nghệ An
  Giuse Nguyễn Xuân Vinh 19/6/2010 Quản xứ Gia Hưng
  Sơn Trang
  Jos. Nguyễn Xuân Vinh 3/12/2014 Phó xứ Đồng Troóc
  Bônaventura Trương Văn Vút 2/5/1969 23/12/2012 Chánh xứ Lâm Sơn
  Phêrô Nguyễn Bình Yên 1944 1994 Chánh xứ Trừng Hải Minh Cầm.
  Giuse Thái Viết Yên 07/01/1982 14/11/2016 Chánh xứ Đồng Tâm
  Phó tế
  Martinô Nguyễn Văn Bé 15/10/1981 25/3/2017
  Giuse Nguyễn Văn Dũng 25/12/1980
  Antôn Tô Quang Hùng 10/06/1983
  GB. Cao Xuân Trường 27/03/1974
  Tôma Nguyễn Văn Cường 1928 1961 Hưu TGM
  Phaolô Nguyễn Văn Cừ 1946 1999 Hưu Giáo họ Vĩnh Viễn thuộc xứ Thọ Vực
  G.B. Nguyễn Huy Hoàng 1933 1965 Hưu Giáo họ Tuấn Đức, xứ Xuân Phong
  Phêrô Bùi Văn Huyên 1932 1965 Hưu
  G.B. Lê Văn Ninh 1930 1963 Hưu TGM
  Phêrô Nguyễn Huy Thiết 1940 1981 Hưu
  Ph.X Nguyễn Văn Đoàn 1937 1967 Hưu Tân Mỹ
  Ph.X. Lê Viết Hùng 1943 1999 Qua đời 14 tháng 2 năm 2012
  Antôn Phạm Đình Phùng 1967 1997 Qua đời 29/5/2012
  Phêrô Nguyễn Viết Cường 1931 1990 Hưu Qua đời 19 tháng 2 năm 2012

  Bổ sung :

  1. Thánh lễ truyền chức Linh mục 3/12/2014
   2.Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục 20/2/2013
   3. Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục 4/2/2017

  Hot Topics

  Related Articles