More

  Danh sách linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn

  Tên/ Năm sinh/ Chịu chức/ Chức vụ/ Nhiệm sở/ Địa chỉ liên lạc

  Giuse Đặng Xuân An 1963 2006
  Phaolô Đổng Đức An – OP 1970 2003 Chánh xứ Minh Đức
  Giuse Kiều Hoàng An 30/5/2016 Phụ tá Tân Phú
  Giuse Maria Bùi Tuấn Anh 30/5/2015 ĐCV
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh 28/6/2012 Phó xứ Thanh Đa
  Phêrô Phạm Quang Ân 1975 2011 Trung Tâm Mục Vụ
  Martinô Trần Đình Khiêm Ái 23/11/2013 Phó xứ Hà Đông
  Giuse M. Đỗ Đình Ánh 1954 1992 Toà TGM
  Gioan B. Võ Văn Ánh 1939 1968 Chánh xứ
  Alphongsô Hoàng Ngọc Bao 1945 1972 Chánh xứ Bắc Hà
  Ignatiô Nguyễn Quốc Bảo 1968 2005 Chánh xứ Thánh Linh
  Giuse Vũ Duy Bảo (SDB) 2010
  Phêrô Nguyễn Văn Bắc 1957 1992 Chánh xứ Tân Hiệp
  Giuse Nguyễn Hữu Bằng 1930 1958 NH
  Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích Chánh xứ Tam Hải
  Đa Minh Nguyễn Đức Bình 1939 1965 Chánh xứ Thánh Tịnh
  Luca Nguyễn Thanh Bình 1928 1958 NH
  Gioan B. Nguyễn Xuân Bình 30/5/2016 Phụ tá Tân Hương
  Giuse Phạm Văn Bình Chánh xứ An Tôn – COL
  Phaolô Quách Quốc Bình Phó xứ Tam Hải
  Phếrô Phạm Văn Bộ 1956 2001 Chánh xứ Bến Cát
  Giuse Nguyễn Văn Bút 1930 1958 NH
  Gioan B Trần Thanh Cao 1944 1970 Chánh xứ Đồng Tiến
  Phaolô Maria Nguyễn Văn Cầu-CMC 28/6/2012
  Gabriel Trịnh Công Chánh 1965 1999 Chánh xứ Tân Quy
  Ignatiô Nguyễn Đức Chấn 1919 1944 NH
  Antôn Nguyễn Quang Chẩn 30/5/2015 Phụ tá Thị Nghè
  Phao Lô M Hoàng Minh Châu Phó xứ Chợ Đũi
  Matthêô Lê Minh Châu 1932 1959 Qua đời
  Phêrô Nguyễn Ngọc Châu 1/6/2013 Phó xứ Phú Xuân
  Phaolô Đỗ Quang Chí 1947 1975
  Gioakim Nguyễn Đăng Chí 1937 1966 NH
  Martinô Đỗ Đức Chính 30/5/2016 Phụ tá Bình Thuận
  Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh 1954 1990 Chánh xứ Xây Dựng
  Phêrô Lê Văn Chính 1955 1998 Chánh xứ Cầu Kho
  Giuse Nguyễn Bá Chính 1925 1954 NH
  Gioan B. Đào Quốc Chung 1976 2011 Phó xứ Trung Mỹ Tây
  Giuse Nguyễn Văn Chủ 1947 1975 Xóm Thuốc
  Phêrô Lê Hoàng Chương 1966 1999 Chánh xứ Thánh Khang
  Giuse Nguyễn Hoàng Chương 1/6/2013 Phó xứ Chí Hoà
  Tôma Aquinô Hoàng Ngọc Công 1965 1998 Tân Dân
  Phêrô Phạm Minh Công 1927 1957 NH
  ĐaMinh Trần Đức Công 1951 1988 Chánh xứ Xóm Lách
  Giuse Trần Thanh Công 1966 1999 Chánh xứ Vườn Xoài
  Giuse Đỗ Mạnh Cường 1968 2001 Chánh xứ Thái Bình [email protected]
  Phêrô Nguyễn Văn Cường 1950 2000 Chánh xứ Long Bình
  Giuse Nguyễn Hữu Danh 2011 Phó xứ Xóm Chiếu
  Phêrô Nguyễn Công Danh 1935 1963 Chánh xứ Thị Nghè
  Antôn Nguyễn Thanh Danh 1973 2005 Phó xứ Tân Mỹ
  Giuse Vũ Minh Danh 1957 1998 Tân Phước
  Giuse Nguyễn Duy Diễm 1947 1975 Chánh xứ Thánh Gia
  Martinô Đỗ Văn Diệp 1932 1961 Qua đời
  Phanxicô Ass Nguyễn Văn Dinh 1963 1999 Bạch Đằng
  Gioan B Đinh Hữu Dong 1925 1955 NH Phú Thọ Hòa
  Phaolô Phạm Trung Dong 1946 1974 Thánh Phaolô
  Phêrô Nguyễn Quang Duy
  Đaminh Phạm Khắc Duy 1/6/2013 Phó xứ Tân Định
  Tôma Trần Văn Dụ 1914 1943 NH Chí Hòa
  ĐaMinh Đỗ Anh Dũng 1958 1998 < Qua đời >
  ĐaMinh Hà Duy Dũng 1960 1999 Chánh xứ Tam Hà
  Antôn Nguyễn Anh Dũng 1953 1987 Du học
  Giuse Hoàng Ngọc Dũng 1964 1999 Du học
  Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng 1969 2003 Chánh xứ Thánh Gioan Phaolô II
  Giuse Nguyễn Trí Dũng 1974 2007 Chánh xứ Cầu Lớn
  Rôcô Nguyễn Kim Duy 1954 2000 Học Viện Mục Vụ
  Phaolô Nguyễn Quốc Duy 1966 2007 Chánh xứ Thánh Gẫm
  Đaminh Phạm Khắc Duy 1977 2013 Phụ tá
  Tôma Huỳnh Bửu Dư 1954 1995 Chánh xứ Bình Đông
  Gioan B Nguyễn Văn Dư 1937 1962 NH (Thị Nghè)
  Giuse Lê Ngọc Đa 1973 2007 Chánh xứ Bình Thuận (BA)
  Tôma Trần Bá Đài 1942 1995 Đắc Lộ
  Giuse Phạm Đình Đại 1971 2003 Đông Quang
  Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm 1971 2003 Chánh xứ Khánh Hội
  Phêrô Cao Văn Đạt 1937 1966 ĐCV
  Gioan Bt. Lê Quốc Đạt 30/5/2015 Phụ tá Phú Trung
  Giacôbê Mai Phát Đạt 1954 2000 Chánh xứ Thủ Đức
  Phanxicô Ass Lê Quang Đăng 1943 1969 Tân Hương
  Phanxicô X Huỳnh Hữu Đăng 1932 1960 Toà TGM
  Giuse Phạm Văn Đẩu 1942 1968 Tân Đức
  Giacôbê Nguyễn Kim Điền 1957 1999 Qua đời 16/2/2014
  Vinh Sơn Bùi Quang Điện 1948 1975 NB
  Nicôla Đinh Quang Điện 1919 1960 NH (Phát Diệm)
  Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh 1949 1977 Thái Hòa
  Mactinô Chu Quang Định 2009 Phó xứ Phát Diệm
  Giuse Đinh Bình Định 1923 1953 NH Thái Bình
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Định 1938 1966 Antôn
  Anrê Vũ Bình Định 1945 1973 Bình Phước
  Đaminh Maria Đoàn Quốc Đình-CMC 28/6/2012
  ĐaMinh Đinh Công Đức 1970 2005 Phó xứ An Lạc
  Giuse Nguyễn Minh Đức 2009 Chánh xứ Từ Đức
  Inhaxiô Nguyễn Văn Đức 2009 Phó xứ Tân Định
  Gioan B Nguyễn Xuân Đức 1945 1973 Thạch Đà
  Gioan B Phạm Minh Đức 1968 2005 Chánh xứ Bàn Cờ
  Giuse Trần Hải Giang 30/5/2015 Phó xứ Bình Thuận (TSN)
  Gioan B Phạm Gioan 1974 2003 NB Chí Hòa
  Giuse Vũ Viết Hà 1928 1957 NH Bùi Chu
  Phêrô Nguyễn Hoàng Hai 1934 1962
  Anrê Nguyễn Văn Hai 1936 1963 Đức Bà Fatima
  Giuse Hoàng Đình Hải Phó xứ Chợ Quán
  Gioakim Trần Tử Hải 1947 1975 Chánh xứ Phú Quý
  Phêrô Trịnh Hồng Hải 1957 1998 Chánh xứ Phú Hiền
  Gioakim Lê Hậu Hán 1969 2003 Chánh xứ Vĩnh Hòa
  Phêrô Nguyễn Văn Hành 1971 2003 Chánh xứ Chính Lộ
  Giuse Đỗ Đức Hạnh 28/6/2012 Phụ tá Tân Việt
  Gioan B Nguyễn Đức Hân 1946 1975 Đắc Lộ
  Giuse Đinh Đức Hậu 1969 2007 Chánh xứ An Phú – Tân Định
  Giuse Nguyễn Thanh Hiền 1959 1999 Chánh xứ Nam Hưng
  Lêô Nguyễn Văn Hiền 1920 1945 NH Chí Hòa,
  Phêrô Nguyễn Văn Hiền 1954 1985 Học Viện Mục Vụ
  Giuse Vũ Hữu Hiền 1954 1990 Du học
  Gioan B Nguyễn Hữu Hiệp 1972 2007 Chánh xứ Thánh Mẫu
  Philipphê Maria Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ Vườn Xoài CMC
  ĐaMinh Nguyễn Văn Hiệp 1964 2001 Vĩnh Hiệp
  Anrê Trần An Hiệp 1961 1992 Chánh xứ Phú Lộc
  Giuse Nguyễn Trọng Hiếu 2011 Phụ tá Lạng Sơn
  Gioan B Nguyễn Văn Hiếu 1949 1988 Chánh xứ Chợ Cầu
  Gioakim Nguyễn Văn Hiếu 1924 1951 NH (Thủ Thiêm)
  Phanxicô X. Trần Minh Hiếu Phụ tá Khánh Hội
  Giuse Trần Trung Hiếu 1969 2007 Chánh xứ Cao Thái
  Phêrô Lã Quang Hiệu 1936 1963 Lộc Hưng
  Martinô Bùi Huy Hoà Phí xứ Bắc Hà
  Ignatiô Nguyễn Thới Hòa 1935 1962 Xóm Chiếu
  Giuse Lê Hoàng 1967 2005 Chánh xứ Thiên Ân
  Vinh Sơn Trần Văn Hòa 1944 1970 Bình Thới
  Phanxicô Salê Nguyễn Quốc Hoàng 1960 1999 Bình Thuận
  Giuse Tạ Huy Hoàng 1960 1999 Tống Viết Bường
  Giuse Trịnh Thanh Hoàng 23/11/2013
  Đa Minh Nguyễn Thế Hoạt 1941 1970
  Tôma Trần Văn Hội 1950 1988 Chánh xứ An Lạc
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng 1956 1992 Tân Hưng
  Antôn Lương Thủ Hơn 1937 1970
  ĐaMinh Hoàng Trọng Hợp 1967 2005 Giuse Thợ
  Gioan B Phạm Văn Hợp 1944 1972 Tân Lập
  Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn 1962 1999 Tử Đình
  Phanxicô At Trần Đức Huấn 2009 Phanxicô Xaviê
  Gioan B Huỳnh Văn Huệ 1940 1968 NB
  Giuse Đỗ Mạnh Hùng 1957 1990 ĐCV
  Gioan Maria Nguyễn Đức Hùng 2010
  Giuse Nguyễn Mạnh Hùng 30/5/2015 Phụ tá Chợ Đũi
  Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng 2011 Tân Chí Linh
  Phanxicô X Trần Mạnh Hùng 1959 1992 Chánh xứ Gò Vấp
  Gioan B Trần Như Hùng 1950 2001 Đắc Lộ
  Gioan B Vũ Mạnh Hùng 1956 1991 Chánh xứ Hà Đông
  Phêrô Vũ Minh Hùng 1964 2002 Thị Nghè
  Laurensô Maria Vương Thế Hùng-CMC 28/6/2012
  Giuse Đỗ Quốc Huy 30/5/2016 Phụ tá Phú Nhuận
  Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy 1977 2007 Thủ Thiêm
  Antôn Mai Đức Huy 1945 1972 Phú Hòa
  ĐaMinh Đặng Quốc Hưng 1968 2001 Chánh xứ Lộc Hưng
  Vinh Sơn Nguyễn Hưng 1927 1959 NH Chí Hòa
  Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 1960 2001 Chánh xứ Tân Định Du học
  Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 1970 2003 Gia Định
  Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng-CMC 28/6/2012
  Gioakim Trần Văn Hương 1960 1992 Chánh xứ Fatima Bình Triệu
  ĐaMinh Trương Kim Hương 1941 1967 Phú Hạnh
  Giuse Đinh Huy Hưởng 1943 1969 NB
  Ernest Nguyễn Văn Hưởng 1950 1985 ĐCV,
  Maximô Ngô Vĩnh Hy 1964 2005 Vườn Chuối
  Giuse Đỗ Quang Khả 1966 2005 Chánh xứ Mông Triệu – BA
  Giuse Phạm Đăng Khải 30/5/2015 Du học
  Michael Đỗ Minh Khang 30/5/2015 Phụ tá Thiên Ân
  Giuse Đỗ Quang Khang 1965 1999 Du học
  Phêrô Đỗ Duy Khánh 1968 2001 Chánh Toà
  Đaminh Lâm Quang Khánh 2009 Phó xứ Bùi Phát
  Martinô Lê Ngọc Khánh 1924 1952 NH (Chánh Toà),
  Giuse Bùi Bằng Khấn 1947 1973 Phát Diệm
  Tôma Nguyễn Văn Khiêm 1934 1962 NH
  Martinô Vũ Anh Khoa 30/5/2016 Phụ tá Phanxicô Xaviê
  Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa 1971 2003 Du học
  Phêrô Lê Thành Khoái 1941 1968 Chí Hòa
  Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi 2011 Phụ tá Chợ Cầu
  Giuse Nguyễn Minh Khôi 1967 1999 Vinh Sơn
  Giuse Nguyễn Duy Khương 30/5/2016 Phụ tá Tân Phước
  ĐaMinh Nguyễn Trung Kiên 1968 2001 Chánh xứ Trung Mỹ Tây
  Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt Chánh xứ Bình Hòa
  Giuse Trịnh Hưng Kỷ 1929 1957 NH (Đồng Công)
  Giuse Phạm Bá Lãm 1944 1971 Chánh xứ Hòa Hưng
  Giuse Nguyễn Văn Lãnh 2009 Phó Xứ Hòa Hưng
  Giuse Đinh Quang Lâm 1975 2011 Phụ tá Hạnh Thông Tây
  Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm 2011 Phụ tá Tân Phước
  Gioan B Phạm Văn Lâm 1973 2007 Chánh xứ Lam Sơn
  ĐaMinh Đinh Ngọc Lễ 1942 1967 Hà Nội
  Vinh Sơn Vũ Đức Liêm 1967 2001 Hoàng Mai
  Aloisiô Lê Văn Liêu 1939 1968
  Giuse Hoàng Minh Liệu 1965 2007 Chánh xứ Thánh Cẩm
  Vinh Sơn Lê Ngọc Linh 30/5/2015 Phó xứ Fatima Bình Triệu
  Phanxicô X Đậu Nguyễn Hoàng Linh 1965 1999 Chánh xứ Nam Hòa
  Giuse Đặng Chí Lĩnh 1969 2001 Du học
  Phêrô Bùi Văn Long 1941 1972 Chánh xứ
  Giuse Nguyễn Văn Long 1969 2007 Chánh xứ Bình Sơn
  Phêrô Phạm Văn Long 1957 1992 Bình Xuyên
  Giuse Trần Bình Long 30/5/2016 Phụ tá Tử Đình
  Gioakim Vũ Ngọc Long 1933 1961 NH
  Phanxicô X Bảo Lộc 1961 1992 Vườn Chuối
  Michael Nguyễn Văn Lộc 1941 1970 Chánh xứ Phú Nhuận
  Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc 1974 2007 Chánh xứ Hưng Phú
  Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc 1970 2002 Phụ tá ĐMHCG-DCCT
  Giuse Trần Năng Luật 1928 1957 NH (Châu Nam)
  Gioan B Nguyễn Văn Luyến 1946 1974 Lạng Sơn
  Giuse Phạm Hoàng Lương 1968 2001 Bàn Cờ,
  Giuse Trần Văn Lưu 1952 1987 Chánh xứ Bình Thuận
  Giuse Nguyễn Thế Mạnh 1939 1992 Nguyễn Duy Khang
  Giuse Trần Đức Mến 1956 1992
  Phanxicô X Bùi Văn Minh 1943 1972 Chí Hòa
  Gioan B Hoàng Văn Minh 1931 1999
  Gioan B Huỳnh Công Minh 1941 1966 Chánh Toà
  Giuse Lê Đình Quế (Minh) 1941 1967 Tân Phú
  Giuse Lê Hoàng Minh 1969 2007 Chánh xứ Châu Nam
  Hilariô Nguyễn Công Minh 1925 1968 NH Chí Hòa
  Gioan Nguyễn Văn Minh 1932 1962 Hiển Linh
  Đa Minh Nguyễn Văn Minh 1965 1999 Chánh xứ Trung Chánh
  Giuse Phạm Công Minh 1/6/2013 Phó xứ Tân Phú
  Giuse Đinh Hoàn Năng 1943 1970 Chánh xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
  Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa 30/5/2016 TGM
  Vinh Sơn Phạm Trung Nghĩa 1971 2003
  Giuse Vũ Minh Nghiệp 1937 1967 Tân Chí Linh
  ĐaMinh Nguyễn Văn Ngọc 1966 2007 Chánh xứ Mai Khôi -CQ
  Phaolô Nguyễn Đức Nguyên 1968 2003 Du học
  Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên 30/5/2016 Phụ tá Tân Sa Châu
  Giuse M Trần Chí Nguyện 1940 1990
  Phanxicô X Lê Văn Nhạc 1943 1974 Chợ Quán
  Giuse Phạm Văn Nhân 1943 1970 Chánh xứ Nhân Hòa
  Albertô Trần Phúc Nhân 1932 1958 TV Mai Khôi
  Hiêrônimô Trần Anh Nhật 30/5/2015 Phụ tá An Lạc
  Gioan B Trần Văn Nhủ 1948 1993 Chánh xứ Công Lý
  Phêrô Nguyễn Văn Nhuận 1940 1968
  Gioan B Lê Đăng Niêm 1937 1966 Thủ Thiêm
  Giuse Nguyễn Văn Niêm 1937 1968
  Giuse Cao Văn Ninh 1960 1994 Nguyễn Duy Khang
  Giuse Phạm An Ninh 1939 1967 Nguyễn Duy Khang
  Phanxicô X Nguyễn Hùng Oánh 1937 1972 Xây Dựng
  Grêgôriô Trần Phương Phi 1921 1949 NH (Phát Diệm)
  Giuse Đặng Thanh Phong 2009 Phó xứ Thuận Phát
  Phaolô Bùi Văn Phổ 1941 1968
  Phaolô Nguyễn Phong Phú 1973 2005 Chánh xứ Thanh Đa
  Gioan B Đoàn Vĩnh Phúc 1936 1964
  Giuse Trương Vĩnh Phúc 1966 1998 Chánh xứ Mông Triệu
  Phanxicô X Ngô Phục 1944 1973 Chánh xứ Mỹ Hòa
  Lêô Cả Maria Nguyễn Văn Phước-CMC 28/6/2012
  Giuse Vũ Hữu Phước 2011 Phó xứ Phú Thọ Hòa
  Giuse Huỳnh Thanh Phương 1968 2005 Chánh xứ Thánh Phaolô
  Alphongsô Nguyễn Công Phương 1937 1967 NH Chí Hòa
  Gioan Bosco Phạm Văn Phương
  Giuse Trần Đình Phương 1973 2005 Chánh xứ Bác Ái
  Gioan B Bùi Bá Tam Quan 1971 2003 Chánh xứ Mẫu Tâm
  Giuse Nguyễn Đức Quang 1950 1985 Chánh xứ Nghĩa Hòa
  Phanxicô X Nguyễn Xuân Quang 1961 1998 Chánh xứ Bình An Thượng
  Aloisiô Tô Minh Quang 1952 1987 Chánh xứ An Phú
  Giuse Trần Hoàng Quân 2009 TT Mục Vụ
  PX. Trần Minh Quân -SDB Bình Chánh
  Phêrô Ngô Lập Quốc 2011 Phó xứ Tân Định
  Bernarđô Phạm Văn Quy 1912 1942 NH Phát Diệm
  Giuse Đinh Tất Quý 1944 1970 Chánh xứ Bùi Phát
  Vinh Sơn Nguyễn Bá Quý 1939 1966 Đắc Lộ
  Giuse Vũ Văn Quyên 1974 2007 Phó xứ Tân Định
  Giuse Bùi Văn Quyền 1967 1999 Nữ Vương Hòa Bình
  Barnaba Trần Cương Quyết 1946 1973 Thăng Long
  Gioakim Nguyễn Văn San 1953 2001 Thánh Cẩm
  Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh 1958 1998 Chánh xứ Đức Tin
  Gioan Bùi Thái Sơn 1956 1992 Toà TGM
  Giuse Nguyễn Trọng Sơn 1959 1992 ĐCV
  Gioan B. Phạm Ngọc Sơn 30/5/2016 Phụ tá Chợ Đũi
  Vinh Sơn Trần Quốc Sử 1962 1998 Phú Lộc
  Vinh Sơn Nguyễn Anh Tài 30/5/2015 TTGM
  Guse Hồ Đắc Tâm 1961 2000 Chánh xứ ĐMHCG-DCCT
  Phêrô Nguyễn Công Tâm 1972 2003 Chánh xứ Chánh Hưng [email protected]
  Phêrô Nguyễn Thành Tâm 1941 1970 Phụ Tá ĐMHCG-DCCT
  Rôbertô Nguyễn Thiện Tâm 1935 1962 Chí Hòa
  Phêrô Nguyễn Văn Tâm 1962 1998 Mẫu Tâm
  Gioan M.Vianê Chu Minh Tân 1960 1992 NH Bà Điểm
  Vinh Sơn Ngô Minh Tân 1943 1968 Bình Lợi
  ĐaMinh Nguyễn Đình Tân 1941 1968 Chánh xứ
  Gioan B Nguyễn Ngọc Tân 1973 2005 Chánh xứ Hợp An
  Đôminicô Võ Văn Tân 1927 1955 NH (Tân Định)
  Giuse Ngô Viết Tấn SJ. Chnáh xứ Thiên Thần
  Phanxicô X. Nguyễn Hữu Tấn 1925 1951 THBA Cao Thái
  Gioan Kim Khẩu Maria Phạm Bá Tạo-CMC 28/6/2012
  Phanxicô X. Lê Văn Thái 1959 1992 Phú Hữu
  Anrê Nguyễn Công Thái 30/5/2016 Phụ tá Phú Trung
  Giuse M Phạm Hồng Thái 1956 1992 Hàng Sanh
  Giuse Trần Viết Thái 2011 Phó xứ Thánh Phaolô-BT
  Giuse Ngô Viết Thanh 1974 2007 Chánh xứ Mỹ Hòa
  Giuse Nguyễn Hoàng Thanh 2009 Chánh xứ Bình Chiểu
  Giuse Nguyễn Văn Thanh 1956 1992 Chánh xứ ĐMHCG
  Phanxicô X. Nguyễn Văn Thanh 1971 2003 Bình Hưng
  Phêrô Trần Văn Thanh 1961 2000 Bà Điểm
  Phêrô Hoàng Đình Thành 1965 1999 Phú Lộc
  Phaolô Lê Tấn Thành , 1927 1955 NH Chí Hòa
  Giuse Nguyễn Hiến Thành 1932 1961 Tam Hà
  Giuse Trần Phước Thành 1960 1992 Thánh Giuse
  Giuse Maria Lê Quốc Thăng 1966 2001 Phú Trung
  Giuse Phạm Văn Thăng 1928 1957 Hà Nội
  Giuse Trần Cao Thăng 1971 2005 Chánh xứ Bắc Dũng [email protected]
  Giuse Trịnh Văn Thậm 1944 1972 Nhân Hòa
  Giuse Nguyễn Quốc Thắng 1969 2003 Chánh xứ Phú Hạnh
  Phanxicô X Trần Văn Thi 1957 1992 Lạc Quang
  Phêrô Nguyễn Văn Thiềm 1947 1973 Tân Hưng
  Phêrô Dư Tác Thiện 1922 1950 Chí Hòa
  Félix Nguyễn Văn Thiện 1936 1967 Hưu
  Hilariô Hoàng Đình Thiều 1940 2005
  Giuse Đinh Đức Thịnh 1966 2001 Chánh xứ Đức Bà Hoà Bình
  Giuse Đinh Quang Thịnh 1948 1977 NH Chí Hòa
  Giuse M Đoàn Văn Thịnh 1952 1979 Chánh xứ Xóm Chiếu (11/2011)
  Giuse Phạm Hưng Thịnh – OP 1951 1993 Chánh xứ Mai Khôi – TĐ
  Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh 1/6/2013 Phó xứ Bình Thuận – TSN
  Giuse Đinh Văn Thọ 1973 2003 Tân Trang
  Giuse Phạm Văn Thới 2011 Phó xứ Thị Nghè
  Giuse Nguyễn Ngọc Thông 2009 Thạch Đà
  Phaolô Nguyễn Vũ Thông 23/11/2013
  Anrê Trần Minh Thông 1960 1992 Fatima Bình Triệu
  Matthêô Nguyễn Mạnh Thu 1930 1961 NH Hà Nội
  Phanxicô X Nguyễn Ngọc Thu 1941 1970 Chánh xứ Phaolô 3
  Giuse Phạm Trung Thu 1946 1972
  Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ 1962 1992 Chánh xứ An Nhơn
  Đa Minh Vũ Ngọc Thủ 1952 1987 Tân Việt
  Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ 1964 1998 Chánh xứ Trung Bắc
  Antôn Phạm Gia Thuấn 1931 1961 Trung Chánh
  Giuse Nguyễn Thanh Thuần 1970 2003 TTMV
  Luy Cao Đức Thuận 1924 1955 NH (nhà riêng)
  Phêrô Nguyễn Thiện Thuật 1924 1952 NH Bắc Ninh
  Raphael Lê Trọng Thục 1941 1968 NH Chí Hòa
  Antôn Nguyễn Đình Thục 1947 1973 Chánh xứ Vinh Sơn – NH
  Giuse Nguyễn Hữu Thức 2009 Chánh xứ Tắc Rỗi
  Giuse Vũ Minh Thuỳ 1969 2007 Chánh xứ Thánh Jeanne d’Arc
  ĐaMinh Phạm Minh Thuỷ 1945 1972 Chánh xứ Tân Thành
  Giuse Trần Văn Thuỵ 1946 1972 NH
  Phaolô Nguyễn Thực 1951 1987 Chánh xứ Antôn (Chí Hòa)
  Giuse Lã Công Thường 30/5/2015 Phụ tá Chính tòa
  Luca Trần Khánh Tích 1932 1962 Qua đời 18 tháng 6 năm 2011
  Giuse Đinh Hiền Tiến 1956 1998 Chánh xứ Phú Thọ Hòa
  Gioan Bt. Ngô Hữu Tiến 30/5/2015 Phụ tá Thiên Ân
  Phaolô Võ Phương Tiến 28/6/2012 Phó xứ Tân Thái Sơn
  Phêrô Nguyễn Thành Tín – OP 1974 2008 Phụ tá Mai Khôi – TĐ
  Vinh Sơn Phạm Văn Tính 1957 1992 Chánh xứ Bình Thọ
  Phanxicô X Đinh Quang Tịnh 1924 1953 NH (Dòng Trinh Vương),
  Giuse Hoàng Kim Toan 1963 1998 Chánh xứ Tân Hòa
  Giuse Đỗ Thiện Toàn 30/5/2015 Phụ tá Bình Thái
  Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn 1/6/2013 Phụ tá Th NDuy Khang
  Phêrô Nguyễn Quang Toàn 1946 1974 Môi Khôi
  Giuse Nguyễn Thiện Toàn 1931 1958 NH
  Antôn Nguyễn Văn Toàn 1957 1992
  Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, 30/5/2015
  Giuse Bùi Công Trác 1965 1999 Du học
  Giuse Đinh Châu Trân
  Augustinô M Phạm Minh Tri 1936 1963 NH
  Tôma Đặng Toàn Trí 1940 1969 Hưu 7/3/2012
  Saviô Nguyễn Cao Trí 30/5/2015 Phụ tá An Lạc
  Giuse Nguyễn Đức Trí 1968 2001 Chánh xứ Bình Minh
  Gioan B Phạm Năng Trí 1922 1950 NH (Phú Hải)
  Gioan B Trần Văn Trí 1974 2007 Chánh xứ Phú Bình
  Ignatiô Nguyễn Đức Trị 1910 1939 NH Bắc Ninh
  Phêrô Phan Khắc Triển 1973 2003 Chánh xứ Tân Đông
  Vinh Sơn Phạm Văn Trị 1944 1975 Chánh xứ Văn Côi
  Giuse Cao Minh Triết 2011 Phó xứ An Nhơn
  Giuse Nguyễn Hữu Triết 1945 1972 Chánh xứ Tân Sa Châu
  Augustinô Nguyễn Văn Trinh 1942 1971 Chánh xứ Vĩnh Hội
  Michael Phạm Trường Trinh 1971 2005 Chánh xứ Ninh Phát
  Augustinô Nguyễn Hữu Trọng 1911 1950 NH (nhà riêng)
  Giuse Nguyễn Văn Trọng 1944 1970 Chánh xứ Tân Phú Hòa
  Phêrô Nguyễn Văn Trọng 1963 1998 Chánh xứ Công Thành
  Giuse Phạm Văn Trọng 1973 2007
  Stêphanô Huỳnh Trụ 1942 1974 Chánh xứ Phanxicô Xaviê
  Phêrô Giuse M. Hà Thiên Trúc 2009 Phụ tá Hàng Xanh
  Clêmentê Lê Minh Trung 1961 1998 Chánh xứ Chí Hòa
  Matthia Maria Phạm Hữu Trung-CMC 28/6/2012
  Giuse Phạm Công Trường 1964 2001 Chánh xứ Bến Hải
  Giuse Vũ Quang Trường 30/5/2015 Phụ tá Sao Mai
  Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú Phó xứ ĐMHCG-XM
  Barnaba Dương Quốc Tuấn Phó xứ Bùi Phát Hội dòng Đồng Công
  Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn 2011 Tân Việt
  Luy Nguyễn Anh Tuấn 1962 1999 Học Viện Mục Vụ
  Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn 30/5/2015 Phụ tá Chí Hòa
  Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn 30/5/2015 Phụ tá Tân Phú
  Giuse Phạm Đức Tuấn 1959 1992 Chánh xứ Hạnh Thông Tây
  Giuse Phạm Quốc Tuấn 1965 2001 Chánh xứ Bình Thái
  Giuse Vũ Anh Tuấn 1952 1994
  Giuse Vương Sĩ Tuấn 1960 1992
  Giuse Maria Trần Quang Tuần-CMC 28/6/2012
  Luca Trần Quang Tung 1968 2001 Nam Hải
  Giuse Lê Cẩm Tú 1/6/2013 Phụ tá Nam Hải
  Đaminh Nguyễn Khải Tú 1/6/2013 Phó xứ Bùi Môn
  Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú Chánh xứ ĐMHCG (XM)
  Giuse M Đinh Cao Tùng 1927 1955 NH
  Phêrô Kiều Công Tùng 1964 1999 ĐCV Thánh Giuse
  Giuse Mai Thanh Tùng 1953 1995 Chánh xứ Gia Định
  Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 1965 2001 Chánh xứ Thị Nghè
  Giuse Phạm Sĩ Tùng 1969 2005 Chánh xứ Hiển Linh
  Phêrô Nguyễn Quốc Tuý 1942 1969 Tân Thái Sơn
  Đa Minh Bùi Quang Tuyến 1937 1963 NH Chí Hòa
  Giuse Đoàn Công Tuyên Phó xứ Hoàng Mai
  ĐaMinh Ngô Quang Tuyên 1948 1973 Phú Xuân
  Giuse Nguyễn Văn Tuyên 1/6/2013 Phó xứ Vĩnh Hội
  Giuse Nguyễn Quang Tuyến FVP 28/6/2012
  Giuse Đoàn Văn Tuyến 1971 2005 Chánh xứ Phú Hải
  Gioan B Nguyễn Quang Tuyến 1969 2003 Chánh xứ Nam Thái
  Gioakim Nguyễn Thành Tựu Phó xứ Tân Hưng
  Phêrô Phan Khắc Từ 1938 1968 Qua đời
  Giuse Maria Ngô Văn Tỵ 23/11/2013
  Giuse Lê Quang Uy 1959 1998 Phụ tá ĐMHCG-DCCT
  Đaminh Phạm Văn Vàng Long Thạnh Mỹ
  ĐaMinh Đinh Văn Vãng 1947 1973 Chánh xứ Sao Mai
  Giuse Trịnh Văn Viễn 1944 1972 Bình An
  Gioan Lê Quang Việt 1962 1999 Mạctinho
  PX. Nguyễn Đức Việt SDB Bình Chánh
  Antôn Đoàn Văn Vinh 1958 2006 Thanh Đa
  Gioan B. Đỗ Quốc Vinh 30/5/2016 Phụ tá Bình An Thượng
  Giuse Đỗ Xuân Vinh 1970 2001 ĐCV
  Phaolô Huỳnh Quốc Vinh 23/11/2013 Phó xứ An Bình
  Antôn Mai Xuân Vinh Du học
  Vinhsơn Mai Xuân Vinh 30/5/2016 Phụ tá Xóm Chiếu
  Martinô Trần Quang Vinh 1974 2005 Chánh xứ Thuận Phát
  Vinhsơn Trương Đức Vinh 30/5/2016 Phụ tá Chợ Đũi
  Gioan K.Khẩu Tri Công Vị 1939 1968 Khiết Tâm
  Giuse Phan Du Vịnh 1924 1954 NH Chí Hòa
  Phêrô Nguyễn Văn Võ 1958 1992 Chánh xứ Hiển Linh
  Giuse Dương Vũ Tân Châu
  Giuse Đào Hoàng Vũ 23/11/2013 Phụ tá Trung Chánh
  Giuse Nguyễn Đức Vũ 1963 1999
  Frédéric Cao Lê Minh Vương 2011 Phó xứ
  Giuse Nguyễn Quốc Vương Phụ tá Tân Hưng
  Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng 1959 1992 Chánh xứ Bùi Môn
  Denis Phạm Bùi Vượng 1965 2003 Du học
  Luy Trần Phúc Vy 1924 1948 NH Chí Hòa
  Ignatiô Hồ Văn Xuân 1947 1975 Chánh xứ Chánh Tòa Đức Bà
  Henricô Nguyễn Sơn Xuyên 1928 1954 NH Chí Hòa
  Giuse Trịnh Tín Ý 1948 1975 Vinh Sơn
  Gioan Nguyễn Như Yêng 1942 1968 NT

  Cập nhật ngày 08/06/2018

  1.        Micae                  Nguyễn Tiến Bình               Bình Thuận        Tân Sơn Nhì
  2.        Giuse                   Nguyễn Thành Công           Lạc Quang         Hóc Môn
  3.        Giuse                   Đặng Kim Hải                      Bình An              Bình An
  4.        Martinô               Trịnh Quang Khải                Lạc Quang         Hóc Môn
  5.        Tôma A.              Nguyễn Đức Khôi                Bùi Phát             Tân Định
  6.        Đa Minh             Nguyễn Tuấn Lộc                Thạch Đà           Xóm Mới
  7.        Gioan                  Đỗ Đức Minh                       Bùi Môn             Hóc Môn
  8.        Giuse                   Vũ Đức Minh                       Tân Thái Sơn     Tân Sơn Nhì
  9.        Gioan B.             Phạm Ngọc Phương             Tân Lập              Thủ Thiêm
  10.      Alphongsô          Nguyễn Minh Tân               Gia Định            Gia Định
  11.      Giuse                   Nguyễn Quốc Thuần           Bình Sơn            Bình An
  12.      Giuse                   Nguyễn Trung Tín               Tân Lập              Thủ Thiêm
  13.      Martinô               Nguyễn Đức Trọng              Vĩnh Hoà           Phú Thọ
  14.      Đa Minh             Lê Hiến Thành                     Văn Côi              Tân Sơn Nhì

  Phêrô Thiều TH

  linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn

  Hot Topics

  Related Articles