More

  Danh sách Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình

   

  01 Giuse Nguyễn Văn Ban

  Năm sinh: 8/8/1942

  Chịu chức: 1/5/1988

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Phương xá

  Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  02
  Đaminh Nguyễn Văn Bảng

  Năm sinh: 17/3/1975

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản nhiệm / Giáo xứ: Truyền Tin

  Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  03 Giuse Phạm Đức Bình

  Năm sinh: 2/1/1960

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản nhiệm / Giáo xứ: Bạch Long

  Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  04
  Giuse Nguyễn Đình Bốn

  Năm sinh: 1946

  Chịu chức: 7/10/1981

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ:  xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng​, tỉnh Thái Bình

  05
  Đaminh Đặng Văn Cầu

  Năm sinh: 17/7/1962

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cao Xá

  Địa chỉ: Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình

  06
  Giuse Trần Xuân Chiêu

  Năm sinh: 14/5/1950

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Nghĩa Chính

  Địa chỉ:  xã Phú Xuân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  07
  Antôn Nguyễn Văn Chuẩn

  Năm sinh: 1975

  Chịu chức: 7/6/2013

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Ngọc Châu

  Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

  08 Giuse Nguyễn Tri Chúc

  Năm sinh: 16/11/1944

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thuần Túy

  Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  09 Giuse Phạm Văn Chức

  Năm sinh: 20/8/1973

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Bích Du

  Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  10 Gioakim Đặng Văn Diễn

  Năm sinh: 10/1/1975

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hải Linh

  Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  11 Giuse Mai Văn Diện

  Năm sinh: 1/3/1972

  Chịu chức: 29/11/2005

  Chức vụ: Giám học / ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  12 Giuse Mai Văn Duẩn

  Năm sinh: 24/3/1978

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Duyên Lãng

  Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  13 Giuse Phạm Công Dũng

  Năm sinh: 1970

  Chịu chức: 19/3/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Lương Điền

  Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  14 Gioan B. Đỗ Bá Dương

  Năm sinh: 12/10/1959

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thượng Phúc

  Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  15 Augustinô Đỗ Duy Đại 

  Năm sinh: 6/2/1979

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  16 Thomas Aq. Trần Xuân Đại

  Năm sinh: 28/4/1970

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: An Lạc

  Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  17 Micae Nguyễn Văn Đô

  Năm sinh: 27/7/1982

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  18 Đaminh Nguyễn Văn Đạm

  Năm sinh: 8/9/1949

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Vân Am

  Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  19 Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo

  Năm sinh: 18/5/1945

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đông Phú

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  20 Augustinô Nguyễn Văn Đề

  Năm sinh: 1947

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đông Khê

  Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  21 Phêrô Trần Duy Điển

  Năm sinh: 25/4/1945

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Nam Lỗ

  Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  22 Luca Nguyễn Văn Định

  Năm sinh: 15/7/1954

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: An Lập

  Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  23 Đaminh Đặng Văn Gia

  Năm sinh: 1943

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Phục Lễ

  Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  24 Giuse Nguyễn Văn Giang

  Năm sinh: 18/3/1981

  Chịu chức: 24/6/2012

  ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  25 Đ.Ô. Thomas Aq. Trần Trung Hà

  Năm sinh: 30/3/1942

  Chịu chức: 29/1/1968

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đền thánh Bác Trạch

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  26 Vinhsơn Đỗ Văn Hà

  Năm sinh: 10/8/1972

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Vĩnh Phúc

  Địa chỉ: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  27 Gioan B. Nguyễn Sơn Hải

  Năm sinh: 3/8/1943

  Chịu chức: 7/10/1981

  Chức vụ: Giám đốc / ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  28 Đaminh Bùi Ngọc Hải

  Năm sinh: 1970

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Tràng Quan

  Địa chỉ: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  29 Đaminh Phạm Bá Hàn

  Năm sinh: 2/11/1940

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: đặc trách Trụ sở Thái Bình

  Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

  30 Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh

  Năm sinh: 1/11/1942

  Chịu chức: 31/5/1965

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đền thánh Cao Mại

  Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  31 Antôn Nguyễn Văn Hiện 

  Năm sinh: 1/2/1973

  Chịu chức: 8/12/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Trung Châu

  Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  32 Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh

  Năm sinh: 1969

  Chịu chức: 29//11/2005

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thanh Châu

  Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  32 Vinhsơn Nguyễn Hoà

  Năm sinh: 15/1/1973

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thanh Minh

  Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  33 Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 

  Năm sinh: 25/9/1981

  Chịu chức: 8/12/2016

  Chức vụ: Phụ tá / Giáo xứ: Đền thánh Bác Trạch

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  34 Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng

  Năm sinh: 7/3/1945

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Danh Giáo

  Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  35 Gioak Đặng Văn Hội

  Năm sinh: 10/12/1977

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hữu Vy

  Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  36 Phêrô Đinh Văn Hùng 

  Năm sinh: 5/1/1957

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Lực Điền

  Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  37 Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 

  Năm sinh: 15/10/1974

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  38 Vinhsơn Trần Văn Hùng

  Năm sinh: 25/7/1954

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hoàng Xá

  Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  39 Vinhsơn Vũ Văn Hướng 

  Năm sinh: 1957

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thân Thượng

  Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  40 Augustinô Nguyễn Quang Huy

  Năm sinh: 3/12/1962

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cổ Việt

  Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  41 Giuse Đỗ Trọng Huy

  Năm sinh: 20/6/1971

  Chịu chức: 29/11/2005

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Võng Phan

  Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  42 Giuse Nguyễn Đình Huynh

  Năm sinh: 9/1/1979

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  43 Giuse Nguyễn Văn Kha

  Năm sinh: 14/9/1962

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Vạn Đồn

  Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  44 Giuse Nguyễn Đình Lam

  Năm sinh: 2/8/1966

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình

  45 Antôn Tô Duy Lâm 

  Năm sinh: 5/6/1980

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Khúc Mai

  Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  46 Phêrô Chu Duy Mạc

  Năm sinh: 29/1/1965

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Nam Biên

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  47 Giuse Mai Trần Minh

  Năm sinh: 20/8/1972

  Chịu chức: 1/1/2016

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  48 Augustinô Phạm Văn Mùi  

  Năm sinh: 1936

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Thượng Điền, h. Kiến Xương, t. Thái Bình

  49 Phêrô Vũ Khắc Năng 

  Năm sinh: 27/10/1975

  Chịu chức: 27/11/2009

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  50 Giuse Mai Trần Nga

  Năm sinh: 12/10/1949

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Mỹ Đình

  Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  51 Đaminh Đặng Hữu Nghị

  Năm sinh: 3/10/1975

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Dương Cước

  Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  52 Giuse Đinh Xuân Ngọc

  Năm sinh: 1/5/1971

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đan Chàng

  Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

  53 Giêrônimô Trần Văn Ngữ  

  Năm sinh: 1960

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phương Bồ

  Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  54 Giuse Bùi Đình Nguyện

  Năm sinh: 1/10/1971

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Tân Mỹ

  Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

  55 Augustinô Trần Thế Nhận 

  Năm sinh: 4/7/1972

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đông Thành

  Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  56 Đaminh Nguyễn Cao Phi

  Năm sinh: 28/11/1961

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hợp Châu

  Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  57 Vinhsơn Ngô Thái Phong 

  Năm sinh: 5/5/1973

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Văn phòng TGM

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  58 Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 

  Năm sinh: 24/11/1947

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Ngô Xá

  Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  59 Đaminh Đặng Thái Phúc

  Năm sinh: 6/5/1976

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Quan Cao

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  60 Giuse Nguyễn Quang Phục

  Năm sinh: 1/5/1941

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình

  61 Giuse Phạm Đình Phùng

  Năm sinh: 17/3/1942

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Phụ tá / Giáo xứ: Đền thánh Bác Trạch

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  62 Giuse Vũ Công Phước

  Năm sinh: 24/10/1942

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  63 Giuse Bùi Văn Phương

  Năm sinh: 9/1/1964

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản lý TGM

  Địa chỉ: 6 –  Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  64 Đaminh Nguyễn Văn Quát

  Năm sinh: 28/10/1954

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Giáo Nghĩa

  Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  65 Vinhsơn Mai Thành Sơn 

  Năm sinh: 20/5/1953

  Chịu chức: 15/8/1988

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Gia Lạc

  Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  66 Vinhsơn Phạm Văn Sơn 

  Năm sinh: 12/6/1972

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Nguyệt Lãng

  Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  67 Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 

  Năm sinh: 1/10/1952

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Chính toà Thái Bình

  Địa chỉ: 8 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  68 Giuse Trần Thanh Tâm

  Năm sinh: 25/5/1974

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phú Lạc

  Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  69 Phêrô Nguyễn Đình Tân

  Năm sinh: 24/5/1958

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Quỳnh Lang

  Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  70 Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 

  Năm sinh: 1942

  Chịu chức: 24/2/1978

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: An Châu

  Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  71 Đaminh Đào Trung Thành

  Năm sinh: 10/10/1950

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Xuân Hoà

  Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  72 Giuse Trịnh Tiến Thành

  Năm sinh: 24/9/1970

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Giám đốc TGM

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  73 Đaminh Nguyễn Văn Thao

  Năm sinh: 1/2/1963

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Trung Đồng

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  74 Đaminh Phạm Thành Thạo

  Năm sinh: 20/8/1975

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Minh Đức

  Địa chỉ: xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  75 Phêrô Trần Khắc Thi 

  Năm sinh: 22/11/1942

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Lạc Thành

  Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  76 Đaminh Vũ Văn Thiêm

  Năm sinh: 16/9/1975

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tần Nhẫn

  Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình

  77 Gioak Nguyễn Văn Thiện

  Năm sinh: 1946

  Chịu chức: 16/10/1975

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  78 Giuse Phạm Văn Thiện

  Năm sinh: 25/3/1964

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Ngọc Đồng

  Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  79 Thomas Aq. Đoàn Xuân Thoả

  Năm sinh: 15/7/1945

  Chịu chức: 3/12/1994

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Châu Nhai

  Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  80 Đaminh Nguyễn Văn Thụ

  Năm sinh: 12/3/1975

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Du học Mỹ

  81 Giuse Trần Văn Thụ

  Năm sinh: 24/4/1977

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phú Giáo

  Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  82 Giuse Nguyễn Thuân

  Năm sinh: 5/9/1967

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hà Xá

  Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  83 Đaminh Trịnh Văn Thục

  Năm sinh: 1972

  Chịu chức: 29/11/2005

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  84 Đaminh Trần Văn Thức

  Năm sinh: 1972

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Sài Quất

  Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  85 Giuse Trần Văn Thực

  Năm sinh: 7/8/1974

  Chịu chức: 29/11/2005

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Tràng Lũ

  Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  86 Vinhsơn Phạm Văn Thượng 

  Năm sinh: 16/4/1975

  Chịu chức: 1/1/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  87 Đaminh Trương Văn Thuỵ

  Năm sinh: 12/3/1973

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đồng Quan

  Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  88 Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan 

  Năm sinh: 15/6/1964

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Sa Cát

  Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình

  89 Phêrô Nguyễn Kiêm Toàn 

  Năm sinh: 1942

  Chịu chức: 29/1/1968

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  90 Đaminh Vũ Minh Trí

  Năm sinh: 15/12/1969

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Vinh Sơn

  Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  91 Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 

  Năm sinh: 18/8/1965

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Đông A

  Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  92 Giuse Nguyễn Văn Triển

  Năm sinh: 1/3/1963

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hữu Tiệm

  Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  93 Đaminh Phạm Quang Trung

  Năm sinh: 1941

  Chịu chức: 31/5/1965

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  94 Đaminh Bùi Thế Truyền

  Năm sinh: 28/5/1975

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Bồng Tiên

  Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  95 Giuse Nguyễn Hữu Tuân

  Năm sinh: 14/6/1976

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thục Thiện

  Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  96 Giuse Vũ Thanh Tuấn

  Năm sinh: 22/2/1980

  Chịu chức: 7/2/2014

  Chức vụ: Du học Pháp

  97 Augustinô Phạm Quang Tường 

  Năm sinh: 9/8/1954

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cao Mộc

  Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  98 Giuse Nguyễn Văn Tuyên

  Năm sinh: 19/2/1977

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hưng Yên

  Địa chỉ: 76 – Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên

  99 Vinhsơn Phạm Văn Tuyên

  Năm sinh: 8/3/1939

  Chịu chức: 11/7/1970

  Chức vụ: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  100 Đaminh Nguyễn Văn Vực

  Năm sinh: 10/3/1978

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Trà Vy

  Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  101 Gioan Chu Văn Yên

  Năm sinh: 28/8/1974

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Thư ký TGM

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

   

  2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tạiGiáo phận Thái Bình

   

  01
  Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD

  Năm sinh: 20/01/1971

  Chịu chức: 19/6/2012

  Chức vụ:  / Giáo xứ: Bồ Ngọc

  Địa chỉ:  xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  02 Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB 

  Năm sinh: 19/3/1948

  Chịu chức: 1/8/1993

  Chức vụ: Mái ấm Cát Đàm

  Địa chỉ: xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  03

  Vinhsơn P.M Phạm Quốc Dũng, CMC

  Năm sinh: 20/10/1976

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Giáo Lạc

  Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  04 Matinô M. Hoàng Văn Đình (Gia), CMC

  Năm sinh: 28/4/1964

  Chịu chức: 11/9/2008

  Giáo họ: Đức Long

  Địa chỉ: Minh Hồng, Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình

  05  

  Gioan B. Trần Văn Hào , SDBNăm sinh: 12/5/1958

  Chịu chức: 6/1/1994

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Trại Gạo

  Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  06 Giuse M. Phan Xuân Hào, CMC

  Năm sinh: 5/8/1966

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Thuận Nghiệp

  Địa chỉ: xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  07 Giuse Mai Văn Hoàn, SDD

  Năm sinh: 19/10/1970

  Chịu chức: 11/6/2011

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Cao Bình

  Địa chỉ: xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  08 Micae Nguyễn Văn Hùng, FM

  Năm sinh: 15/5/1972

  Chịu chức: 25/5/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: An Vỹ

  Địa chỉ: xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  09 Gioan Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CMC

  Năm sinh: 1/5/1964

  Chịu chức: 9/6/2013

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tân Châu

  Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  10 Giuse Nguyễn Quốc Hùng, SDB

  Năm sinh: 17/12/1973

  Chịu chức: 1/8/2008

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Đức Ninh

  Địa chỉ: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  11 Giuse Bùi Ngọc Lành, FM

  Năm sinh: 22/6/1974

  Chịu chức: 14/10/2009

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Thuỵ Lôi

  Địa chỉ: xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

  12 Đaminh Nguyễn Văn Lương, SDD

  Năm sinh: 27/7/1946

  Chịu chức: 4/12/2001

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  13 Giuse Viên M. Nguyễn Bính Ngọ (Chấn), CMC

  Năm sinh: 1/6/1966

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Thiên Lộc

  Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  14 Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv

  Năm sinh: 10/9/1970

  Chịu chức: 22/8/2016

  Giáo họ: Đông Thọ

  Địa chỉ: xã Đông Thọ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  15 Giuse Phạm Thanh Quang, CssR

  Năm sinh: 10/8/1971

  Chịu chức: 19/8/2005

  Giáo họ: Bổng Điền

  Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  16 Giuse Phạm Đình Tám, OP

  Năm sinh: 7/12/1971

  Chịu chức: 4/8/2012

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tân Hưng

  Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  17 Giuse Phạm Thanh Tính, CM

  Năm sinh: 10/5/1976

  Chịu chức: 24/11/2012

  Giáo họ: Phong Lôi

  Địa chỉ: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  18 Phêrô Phan Anh Tuấn, FM 

  Năm sinh: 16/11/1978

  Chịu chức: 29/6/2012

  Giáo xứ: Thủ Chính

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  19 Micae M. Phạm Văn Tuân, CMC

  Năm sinh: 11/12/1978

  Chịu chức: 9/6/2013

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Văn Lăng

  Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình

  20 Vinhsơn Phạm Văn Tuý, OP 

  Năm sinh: 20/9/1972

  Chịu chức: 4/8/2012

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Lai Ổn

  Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  21 Đaminh Phạm Quang Vinh, CSC

  Năm sinh: 26/8/1975

  Chịu chức: 29/6/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tiên Chu

  Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên

  22 Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP

  Năm sinh: 8/3/1973

  Chịu chức: 9/6/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cát Đàm

  Địa chỉ: xóm 8, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

   


  1. Cha Tôma Aquinô Trần Minh Điện

  2. Cha Giuse Phạm Đức Thuấn

  3. Cha Baraba Maria Nguyễn Ngọc Huân, CRM

  4. Cha Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM

  5. Cha Gioan Kim Khẩu Maria Bùi Văn Thọ, CRM

  6. Cha Alsenmô Maria Đinh Khắc Tuyên, CRM

  cập nhật ngày 09/12/2017

  Gp Thái Bình

  Hot Topics

  Related Articles