More

  Lịch Công Giáo Tháng 12 năm 2018

  Lịch Công Giáo Tháng 12 năm 2018
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/12 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
  24-10
  02/12 Tm
  Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
  25-10 1
  03/12 Tr
  Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
  Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
  26-10
  04/12 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
  27-10
  05/12 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
  28-10
  06/12 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
  29-10
  07/12 Tr
  Thánh Ambrose, Gmtsht
  Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
  01-11-Mậu Tuất
  08/12 Tr
  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
  Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
  02-11
  09/12 Tm
  Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
  Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
  03-11 2
  10/12 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
  Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
  04-11
  11/12 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
  Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
  05-11
  12/12 Tr
  Lễ Đức Mẹ Guadalupe
  Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
  06-11
  13/12 Đỏ
  Thánh Lucia, Đttđ
  Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
  07-11
  14/12 Tr
  Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
  Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
  08-11
  15/12 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
  Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
  09-11
  16/12 H
  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
  Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28
  10-11 3
  17/12 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
  11-11
  18/12 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
  12-11
  19/12 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
  13-11
  20/12 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
  14-11
  21/12 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
  15-11
  22/12 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
  16-11
  23/12 Tm
  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
  2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
  17-11 4
  24/12 Tr
  Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
  Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
  18-11
  25/12 Tr
  Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
  Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
  19-11
  26/12 Đỏ
  Thánh Stêphanô, Tđ
  Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
  20-11
  27/12 Tr
  Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
  1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
  21-11
  28/12 Đỏ
  Các Thánh Anh Hài
  1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
  22-11
  29/12 Tr
  Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
  1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
  23-11
  30/12 Tr
  Lễ Thánh Gia
  St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40
  24-11
  31/12 Tr
  Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
  1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
  25-11

  Hot Topics

  Related Articles