Tại sao trên thế giới có Phụ nữ làm Linh mục ?

0
1358

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên giải thích Tại sao có Phụ Nữ Làm Linh Mục