More

  Những ngày Lễ Tro trong những năm tới

  Thứ tư Lễ Tro là ngày khởi đầu cho Mùa Chay. Mùa này kéo dài đúng bốn mươi ngày trước Lễ Phục sinh. Gọi là Lễ Tro vì Hội Thánh có thói quen dùng tro đã được làm phép để ghi dấu lên trán các tín hữu.

  • 2012 – 22 Tháng Hai

  • 2013 – 13 Tháng Hai

  • 2014 – 5 Tháng Ba

  • 2015 – 18 Tháng Hai

  • 2016 – 10 Tháng Hai

  • 2017 – 1 Tháng Ba

  • 2018 – 14 Tháng Hai

  • 2019 – 6 Tháng Ba

  • 2020 – 26 Tháng Hai

  • 2021 – 17 Tháng Hai

  • 2022 – 2 Tháng Ba

  • 2023 – 22 Tháng Hai

  • Lịch Công Giáo Năm 2018

  Hot Topics

  Related Articles