Video & hình ảnh Thánh Lễ an táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

0
43

Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa – Bút hiệu Xuân Ly Băng

Sinh ngày: 23-4-1926, tại Giáo Họ Hiệu Lân, Giáo xứ Xuân Phong, Giáo Phận Vinh, Nghệ An, trong gia đình có 04 anh chị em.

Ông Cố là Phaolô Lê Nghi và Bà Cố là Anna Nguyên Thị Hướng.

– Năm 1938: Học tại Trường Tập – Xuân Phong, Diễn Châu, Nghệ An.

– Năm 1943: Học tại Chủng Viện Xã Đoài, Nghi Lộc, Nghệ An.

– Năm 1949: Hiệu Trưởng Trường Sao Mai, Đông Tháp, Nghi Lộc, Nghệ An.

– Năm 1953: Học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, Hà Nội.

– Năm 1954: Học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, Vĩnh Long.

– Năm 1955: Học tại Đại Chủng Viện Vinh, Sài Gòn.

– Năm 1956: Học tại Đại Chủng Viện Bùi Chu, Gia Định.

– Năm 1957-1958: Chịu các chức nhỏ và Phụ Phó tế tại Sài Gòn.

– Năm 19-7-1959: Thụ phong linh mục tại Gia Định.

– Năm 1959-1961: Giáo Sư Tiểu Chủng Viện Chân Phước Tự Thủ Đức, Gia Định.

– Năm 1961-1964: Quản xứ Vinh Hưng, PhanThiết.

– Năm 1964-1965: Giáo Sư Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

– Năm 1965-1972: Quản xứ Vinh Thủy, Phan Thiết.

– Năm 1971-1975: Thành viên Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

– Từ ngày 02-7-1972 đến 07-2-2006: Chánh xứ Thanh Xuân, kiêm Quản hạt Hàm Tân (1972-1999).

– Ngày 25-01-1998: được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong tặng Giám Chức Danh Dự.

– Ngày 07-02-2006: được thuyên chuyển về Tòa Giám Mục Phan Thiết và tiếp tục làm việc trong chức vị Tông Đại Diện Giáo phận Phan Thiết

– Từ 1986 – 2009: Tổng Đại Diện Giáo Phận Phan Thiết.

– Năm 2009 – 2017: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng các Linh mục Giáo phận Phan Thiết.

– Với bút hiệu Xuân Ly Băng, Ngài đã sáng tác nhiều tác phẩm đạo – đời và được nhiều người ngưỡng mộ.

– Ngày 19-7-2017: về an nghỉ trong Chúa. Hưởng thọ 91 tuổi. 58 năm Linh mục.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HbWv-QqAleo?ecver=1]
Thánh Lễ An Táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa(22.7.2017)//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Xuân Thiều