More

  Nghi thức Tẩn Liệm, di quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

  Vào lúc 14h30 chiều ngày 26/11/2017, Cha Quản hạt An Bình đã chủ sự nghi thức Tẩn liệm cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm, có sự tham dự của Quí Cha trong hạt và Quí Cha, Quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh, Quí chức Ban hành giáo hạt An Bình; Ông bà Cố và thân nhân của Cha Giuse, cùng đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Xuân Đức đã đến tham dự nghi thức Tẩn liệm Cha Giuse tại Hội trường nhà mục vụ giáo xứ Xuân Đức.
  Sau phần nghi thức tẩn liệm, linh cữu Cha Giuse được di vào thánh đường và sau đó là Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse. Thánh lễ do Cha Phêrô Vũ Công Bình, Chánh xứ Dầu Giây chủ tế và Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hưng, Chánh xứ Tâm An giảng lễ.
  Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
  Tin, ảnh : Ban TT hạt An Bình
  Gp xuân lộc

  Hot Topics

  Related Articles