More

  Nghi thức Nhập Quan Cha Cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao được cử hành vào lúc 14g30 ngày 01.5.2018, do Cha Tổng Đại Diện Antôn Dương Quỳnh chủ sự tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế.

  Rất đông Linh mục trong Giáo phận, quý linh tông huyết tộc, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân thuộc các Giáo xứ đã từng được Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê coi sóc, cùng hiện diện để hiệp ý cầu nguyện, bày tỏ tâm tình tri ân và thương nhớ Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê.

  Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao sinh ngày 16.07.1930, qua đời lúc 16g15 ngày 30.4.2018 tại Huế. Hưởng thọ 88 tuổi, 56 năm linh mục.

  Linh cữu của Ngài sẽ được di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 04 giờ 30 ngày 05.5.2018, sau đó là Thánh lễ An táng.

  Ban Truyền Thông TGP Huế

  Hot Topics

  Related Articles